Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Ngày 20-10-2017

Hôm nay, 10/8/2016, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT bắt đầu có hiệu lực

10/08/2016 | 08:56

Đây là thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Bộ Thông Tin Truyền Thông quy định về việc thi, cấp chứng chỉ công nghệ thông tin.

Thông báo lịch nhận chứng chỉ IC3 khóa thi ngày 18,19/6/2016 và 25/6/2016

05/08/2016 | 08:51

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên xin trân trọng thông báo lịch nhận chứng chỉ IC3 cho các bạn đã PASS qua cả 3 Module thi tại các khóa thi IC3 ngày 18,19/6/2016 và 25/6/2016 như sau:

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 8 năm 2016

26/07/2016 | 09:51

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên xin trân trọng thông báo lịch đăng ký và lịch thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 8 năm 2016 như sau:

Thông báo lịch nhận chứng chỉ IC3 khóa thi ngày 28/5/2016

14/07/2016 | 13:59

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên xin trân trọng thông báo lịch nhận chứng chỉ IC3 cho các bạn đã PASS qua cả 3 Module thi tại các khóa thi IC3 ngày 28/5/2016 như sau:

Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2016 quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

04/07/2016 | 10:04

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 7 năm 2016

29/06/2016 | 14:44

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên xin trân trọng thông báo lịch đăng ký và lịch thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 7 năm 2016 như sau:

Thông báo lịch thi IC3 Khóa thi IC3 ngày 18,19/6/2016

14/06/2016 | 15:39

Thông báo tổ chức 02 khóa thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 6 năm 2016

30/05/2016 | 10:15

Thông báo lịch nhận chứng chỉ IC3 khóa thi ngày 23/4/2016

23/05/2016 | 09:00

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 ngày 28/5/2016

26/04/2016 | 08:23

Trang 5/12 <12345678910>