Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Ngày 20-10-2017

Thông báo phúc khảo bài thi đánh giá kỹ năng UDCNTT cơ bản đợt thi ngày 20,26/11/2016.

08/12/2016 | 16:37

Thông báo tổ chức kỳ thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt ngày 10-11/12/2016

07/12/2016 | 08:22

Đại học Thái Nguyên bắt đầu tổ chức thi cấp chỉ ứng dụng CNTT theo quy định tại thông tư 03/2014/TT-BTTTT và thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

24/11/2016 | 10:01

Thông báo lịch thi IC3 ngày 30/10/2016

28/10/2016 | 08:39

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 10 năm 2016

26/09/2016 | 15:40

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên xin trân trọng thông báo lịch đăng ký và lịch thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 10 năm 2016 như sau:

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng kiến thức, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt ngày 08, 09 tháng 10 năm 2016

23/09/2016 | 17:28

Quyết định số 3838/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của Đại học Thái Nguyên

22/09/2016 | 16:14

Quyết định số 3714/QĐ-ĐHTN về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của Đại học Thái Nguyên

13/09/2016 | 14:37

Quyết định số 3850/QĐ-ĐHTN về việc cử cán bộ tham gia công tác sát hạch kĩ năng công nghệ thông tin của Đại học Thái Nguyên

13/09/2016 | 14:29

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 9 năm 2016

17/08/2016 | 10:40

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên xin trân trọng thông báo lịch đăng ký và lịch thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 9 năm 2016 như sau:

Trang 4/12 <12345678910>