Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Ngày 23-08-2017

Thông báo tổ chức kỳ thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt ngày 7,8/01/2017

22/12/2016 | 09:12

Thông báo lịch thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi ngày 17/12/2016

16/12/2016 | 17:02

Thông báo tổ chức kỳ thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt ngày 17/12/2016

12/12/2016 | 13:57

Thông báo lịch thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi ngày 11/12/2016

10/12/2016 | 15:30

Quyết định số 4655/QĐ-ĐHTN về việc công nhận thí sinh đạt yêu cầu bài thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 20,26/11/2016

08/12/2016 | 21:58

Thông báo phúc khảo bài thi đánh giá kỹ năng UDCNTT cơ bản đợt thi ngày 20,26/11/2016.

08/12/2016 | 16:37

Thông báo tổ chức kỳ thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt ngày 10-11/12/2016

07/12/2016 | 08:22

Đại học Thái Nguyên bắt đầu tổ chức thi cấp chỉ ứng dụng CNTT theo quy định tại thông tư 03/2014/TT-BTTTT và thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

24/11/2016 | 10:01

Thông báo lịch thi IC3 ngày 30/10/2016

28/10/2016 | 08:39

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 10 năm 2016

26/09/2016 | 15:40

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên xin trân trọng thông báo lịch đăng ký và lịch thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 10 năm 2016 như sau:

Trang 3/11 <12345678910>