Tin Đào tạo

Ngày 23-06-2017

Thông báo khai giảng khóa đào tạo thi chứng chỉ IC3 Quốc tế ngày 29-3-2014

17/03/2014 | 16:07

Thông báo thay đổi lịch thi IC3 ngày 15/3/2014 chuyển thành ngày 22/3/2014

10/03/2014 | 15:44

Thông báo trả chứng chỉ IC3 cho những khóa thi vào ngày 28/12/2013 và ngày 20/1/2014

20/02/2014 | 08:32

Thông báo về việc tổ chức đào tạo thi chứng chỉ IC3 Quốc tế ngày 15/02/2014

23/01/2014 | 08:17

Thông báo về việc tổ chức đào tạo thi chứng chỉ IC3 Quốc tế ngày 04/01/2014

30/12/2013 | 15:05

Thông báo về việc tổ chức thi chứng chỉ IC3 Quốc tế ngày 28/12/2013

13/12/2013 | 08:48

Thông báo về việc tổ chức đào tạo thi chứng chỉ IC3 Quốc tế

31/10/2013 | 14:52

Thông báo chiêu sinh khóa học an ninh mạng ICS 2013

07/03/2013 | 09:49

Thông báo chiêu sinh khóa học an ninh mạng ICS 2013

Chiêu sinh khóa học quản trị mạng trên nền Windows Server 2012 (MCSA - MCSE)

27/02/2013 | 22:00

Đây là khóa học quản trị mạng theo chuẩn của Microsoft tương đối mới trên nền tảng Windows Server 2012 (MCSA - MCSE).

Giới thiệu khóa học An ninh mạng chuyên sâu ICS2013

27/02/2013 | 01:04

Bảo mật có 4 mảng: Lý thuyết và các khải niệm về Security, Kỹ năng tấn công, Kỹ năng cấu hình phòng thủ, Viết chính sách bảo mật. Khóa học ICS2013 cung cấp các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về bảo mật mới nhất hiện nay.

Trang 10/11 <1234567891011>