Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Ngày 21-07-2018

Thông báo tổ chức kỳ thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt ngày 10-11/12/2016

07/12/2016 | 08:22

Đại học Thái Nguyên bắt đầu tổ chức thi cấp chỉ ứng dụng CNTT theo quy định tại thông tư 03/2014/TT-BTTTT và thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

24/11/2016 | 10:01

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng kiến thức, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt ngày 08, 09 tháng 10 năm 2016

23/09/2016 | 17:28

Quyết định số 3838/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của Đại học Thái Nguyên

22/09/2016 | 16:14

Quyết định số 3714/QĐ-ĐHTN về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của Đại học Thái Nguyên

13/09/2016 | 14:37

Quyết định số 3850/QĐ-ĐHTN về việc cử cán bộ tham gia công tác sát hạch kĩ năng công nghệ thông tin của Đại học Thái Nguyên

13/09/2016 | 14:29

Hôm nay, 10/8/2016, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT bắt đầu có hiệu lực

10/08/2016 | 08:56

Đây là thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Bộ Thông Tin Truyền Thông quy định về việc thi, cấp chứng chỉ công nghệ thông tin.

Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2016 quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

04/07/2016 | 10:04

Các căn cứ pháp lý trong việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng CNTT và cấp chứng chỉ Về các Chuẩn CNTT hiện nay của ĐHTN

23/04/2016 | 22:56

Trang 5/5 <12345>