Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Ngày 21-08-2017

Thông báo lịch thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi ngày 17/12/2016

16/12/2016 | 17:02

Thông báo tổ chức kỳ thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt ngày 17/12/2016

12/12/2016 | 13:57

Thông báo lịch thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi ngày 11/12/2016

10/12/2016 | 15:30

Quyết định số 4655/QĐ-ĐHTN về việc công nhận thí sinh đạt yêu cầu bài thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 20,26/11/2016

08/12/2016 | 21:58

Thông báo phúc khảo bài thi đánh giá kỹ năng UDCNTT cơ bản đợt thi ngày 20,26/11/2016.

08/12/2016 | 16:37

Thông báo tổ chức kỳ thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt ngày 10-11/12/2016

07/12/2016 | 08:22

Đại học Thái Nguyên bắt đầu tổ chức thi cấp chỉ ứng dụng CNTT theo quy định tại thông tư 03/2014/TT-BTTTT và thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

24/11/2016 | 10:01

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng kiến thức, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt ngày 08, 09 tháng 10 năm 2016

23/09/2016 | 17:28

Quyết định số 3838/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của Đại học Thái Nguyên

22/09/2016 | 16:14

Quyết định số 3714/QĐ-ĐHTN về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của Đại học Thái Nguyên

13/09/2016 | 14:37

Trang 3/4 <1234>