Tin Đào tạo

Ngày 23-05-2019

Thông báo tổ chức kỳ thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 30/07/2017

24/07/2017 | 09:56

Thông báo lịch thi IC3 ngày 30/10/2016

28/10/2016 | 08:39

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 10 năm 2016

26/09/2016 | 15:40

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên xin trân trọng thông báo lịch đăng ký và lịch thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 10 năm 2016 như sau:

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 9 năm 2016

17/08/2016 | 10:40

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên xin trân trọng thông báo lịch đăng ký và lịch thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 9 năm 2016 như sau:

Thông báo lịch nhận chứng chỉ IC3 khóa thi ngày 18,19/6/2016 và 25/6/2016

05/08/2016 | 08:51

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên xin trân trọng thông báo lịch nhận chứng chỉ IC3 cho các bạn đã PASS qua cả 3 Module thi tại các khóa thi IC3 ngày 18,19/6/2016 và 25/6/2016 như sau:

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 8 năm 2016

26/07/2016 | 09:51

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên xin trân trọng thông báo lịch đăng ký và lịch thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 8 năm 2016 như sau:

Thông báo lịch nhận chứng chỉ IC3 khóa thi ngày 28/5/2016

14/07/2016 | 13:59

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên xin trân trọng thông báo lịch nhận chứng chỉ IC3 cho các bạn đã PASS qua cả 3 Module thi tại các khóa thi IC3 ngày 28/5/2016 như sau:

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 7 năm 2016

29/06/2016 | 14:44

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên xin trân trọng thông báo lịch đăng ký và lịch thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 7 năm 2016 như sau:

Thông báo lịch thi IC3 Khóa thi IC3 ngày 18,19/6/2016

14/06/2016 | 15:39

Thông báo tổ chức 02 khóa thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 trong tháng 6 năm 2016

30/05/2016 | 10:15

Trang 1/8 <12345678>