Thông báo lịch thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi ngày 11/12/2016

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

KHÓA THI NGÀY 11/12/2016

Lưu ý:

1. Thời gian thi: 8h30' bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi (Thí sinh đến sớm hơn khoảng 10 phút để chuẩn bị thi)

2. Bài thi gồm 2 phần thi: Phần thi trắc nghiệm trên máy tính và phần thi thực hành trên máy tính (Thi thực hành Word, Excel, Powerpoint)

3. Địa điểm phòng thi: Phòng 405 (phòng máy 1), Phòng 508 (phòng máy 2) - Tòa nhà T1 – Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên (Gần Trung tâm Học liệu – ĐHTN)

4. Thí sinh kiểm tra các thông tin cá nhân của mình trong danh sách thi (Thông tin này được in trên chứng chỉ của thí sinh)

          +,  Nếu có thông tin sai: Thí sinh sẽ báo cho cán bộ coi thi và làm sửa chữa sai sót tại   phòng thi.

          +,  Nếu thí sinh không kiểm tra kỹ thông tin của mình thì thí sinh tự chịu trách nhiệm.

5. Thí sinh mang CMTND hoặc Hộ chiếu mới được vào phòng thi

6. Thí sinh không được mang các thiết bị có chức năng truyền thông, USB, điện thoại, ... vào phòng thi

7. Thí sinh không nên đem theo tài sản có giá trị khi đi thi. Hội đồng thi không chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất mát

8. Chứng chỉ của thí sinh sẽ được trả sau khoảng 20 ngày kể từ ngày thi

.............................................................................................

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm CNTT – ĐHTN. Địa chỉ: Phòng 406 – Văn phòng Đại học Thái Nguyên

SĐT: Mss Thủy 01677579583 – 02803754709

 Email: ttcntt@tnu.edu.vn.   -  Website: http://itc.tnu.edu.vn

 

Stt

Số BD

Họ và tên

Ngày sinh

Phòng thi

1

ITCK2001

Bùi Thị Vân

Anh

20/09/1994

Phòng máy 1

2

ITCK2002

Đỗ Thị Tú

Anh

17/11/1992

Phòng máy 1

3

ITCK2003

Lương Thị

Bay

05/12/1994

Phòng máy 1

4

ITCK2004

Đặng Thị

Bắc

26/05/1990

Phòng máy 1

5

ITCK2005

Trương Thị

Bích

13/06/1989

Phòng máy 1

6

ITCK2006

Dương Thùy

Dung

10/12/1991

Phòng máy 1

7

ITCK2007

Nguyễn Kim

Dung

19/06/1983

Phòng máy 1

8

ITCK2008

Cao Việt

Dũng

15/12/1990

Phòng máy 1

9

ITCK2009

Khổng Đức

Dũng

09/09/1965

Phòng máy 1

10

ITCK2010

Nguyễn Tiến

Dũng

20/11/1965

Phòng máy 1

11

ITCK2011

Dương Hoàng

Dương

05/11/1990

Phòng máy 1

12

ITCK2012

Trần Thị Quỳnh

Giang

04/08/1991

Phòng máy 1

13

ITCK2013

Lê Minh

Hải

08/09/1980

Phòng máy 1

14

ITCK2014

Tạ Hồng

Hạnh

27/09/1982

Phòng máy 1

15

ITCK2015

Đặng Thị

Hảo

14/10/1979

Phòng máy 1

16

ITCK2016

Nguyễn Thị

Hảo

16/05/1971

Phòng máy 1

17

ITCK2017

Dương Thị Thu

Hằng

09/09/1972

Phòng máy 1

18

ITCK2018

Lê Thúy

Hằng

10/08/1977

Phòng máy 1

19

ITCK2019

Phạm Thu

Hiền

16/10/1979

Phòng máy 1

20

ITCK2020

Triệu Thị

Hoa

10/10/1994

Phòng máy 1

21

ITCK2021

Hoàng Thị Thúy

Hòa

12/01/1982

Phòng máy 1

22

ITCK2022

Lê Thị

Hoài

06/05/1979

Phòng máy 1

23

ITCK2023

Triệu Thị

Hoài

13/07/1978

Phòng máy 1

24

ITCK2024

Dương Thị Thu

Hồng

15/08/1976

Phòng máy 1

25

ITCK2025

Âu Thị

Huế

10/01/1977

Phòng máy 1

26

ITCK2026

Bùi Tuyết

Hương

18/02/1972

Phòng máy 1

27

ITCK2027

Nguyễn Thị

Hương

15/06/1975

Phòng máy 1

28

ITCK2028

Nguyễn Thị

Hương

20/05/1995

Phòng máy 1

29

ITCK2029

Hoàng Thị Bích

Hường

18/11/1982

Phòng máy 1

30

ITCK2030

Quách Xuân

Kiên

09/08/1993

Phòng máy 1

31

ITCK2031

Đào Thị

Khuyên

27/03/1988

Phòng máy 1

32

ITCK2032

Nguyễn Thị

Lan

01/06/1977

Phòng máy 1

33

ITCK2033

Hoàng Thị

Lịch

05/09/1992

Phòng máy 1

34

ITCK2034

Lê Thị

Liên

31/10/1979

Phòng máy 1

35

ITCK2035

Trần Thị

Liên

09/11/1988

Phòng máy 1

36

ITCK2036

Dương Thị

Liễu

20/03/1990

Phòng máy 1

37

ITCK2037

Phạm Thùy

Linh

13/06/1984

Phòng máy 2

38

ITCK2038

Ma Thị

Loan

05/10/1987

Phòng máy 2

39

ITCK2039

Lê Văn

Lực

02/11/2016

Phòng máy 2

40

ITCK2040

Phạm Tiến

Lượng

09/08/1989

Phòng máy 2

41

ITCK2041

Nguyễn Thị Thu

Mến

23/03/1994

Phòng máy 2

42

ITCK2042

Nghiêm Hà

My

28/05/1994

Phòng máy 2

43

ITCK2043

Nguyễn Duy

Nam

14/12/1982

Phòng máy 2

44

ITCK2044

Nguyễn Thị

Nam

20/05/1989

Phòng máy 2

45

ITCK2045

Nguyễn Thị Thanh

Nga

20/03/1980

Phòng máy 2

46

ITCK2046

Hoàng Thị

Nhuệ

30/11/1989

Phòng máy 2

47

ITCK2047

Hoàng Thị Hồng

Nhung

11/05/1993

Phòng máy 2

48

ITCK2048

Hoàng Thị

Oanh

23/03/1993

Phòng máy 2

49

ITCK2049

Nguyễn Thị

Phượng

27/10/1994

Phòng máy 2

50

ITCK2050

Phạm Thị Việt

Phượng

20/09/1972

Phòng máy 2

51

ITCK2051

Quách Thị Bích

Phượng

17/12/1976

Phòng máy 2

52

ITCK2052

Cao Thị

Quyên

07/09/1993

Phòng máy 2

53

ITCK2053

Nguyễn Thị Nhã

Quyên

21/09/1991

Phòng máy 2

54

ITCK2054

Trịnh Thị Ngọc

Quỳnh

24/10/1995

Phòng máy 2

55

ITCK2055

Tống Huy

San

06/05/1975

Phòng máy 2

56

ITCK2056

Lâm Văn

Sơn

08/04/1967

Phòng máy 2

57

ITCK2057

Vũ Hồng

Sơn

10/05/1968

Phòng máy 2

58

ITCK2058

Vũ Thị

Tình

11/12/1990

Phòng máy 2

59

ITCK2059

Nguyễn Anh

Tuấn

12/09/1991

Phòng máy 2

60

ITCK2060

Dương Thị

Tuyền

21/02/1989

Phòng máy 2

61

ITCK2061

Hoàng Thùy

Tươi

20/01/1972

Phòng máy 2

62

ITCK2062

Nguyễn Thị

Thu

13/01/1971

Phòng máy 2

63

ITCK2063

Vũ Thị

Thùy

07/10/1985

Phòng máy 2

64

ITCK2064

Lê Thị

Thủy

28/02/1982

Phòng máy 2

65

ITCK2065

Dương Anh

Thư

17/08/1971

Phòng máy 2

66

ITCK2066

Đỗ Thị

Thường

18/09/1978

Phòng máy 2

67

ITCK2067

Hoàng Minh

Trang

18/04/1993

Phòng máy 2

68

ITCK2068

Mã Thu

Trang

24/10/1992

Phòng máy 2

69

ITCK2069

Nguyễn Thị

Trang

13/09/1992

Phòng máy 2

70

ITCK2070

Nguyễn Minh

Việt

24/07/1996

Phòng máy 2

71

ITCK2071

Nguyễn Thị

Yến

29/01/1983

Phòng máy 2

72

ITCK2072

Nguyễn Thị Hải

Yến

04/06/1994

Phòng máy 2

Các bài liên quan