Tin Đào tạo

Ngày 28-10-2016

Thông báo lịch thi IC3 ngày 30/10/2016

              ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI IC3 NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2016

Lưu ý:


Ngày thi: Ngày 30/10/2016

 

Địa điểm phòng thi:   Phòng 405, Tòa nhà T1, Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên.

 

Thí sinh phải đến trước giờ thi 10 phút. Sau khi bắt đầu thời gian làm bài, thí sinh đến muộn sẽ không được thi.

 

Khi đi thi, thí sinh phải mang theo CMND/Hộ chiếu còn hợp lệ mới được vào phòng thi.

 

Nếu CMTND của thí sinh đã ép dẻo, chưa kịp làm CMTND mới. Thí sinh phải mang thêm giấy tờ tùy thân có ảnh (thẻ sinh viên/thẻ cán bộ), 02 bản photocopy CMTND và làm cam kết cuối buổi thi.

 

Nếu có sai sót về họ tên, giới tính, ngày sinh, số CMTND/Hộ chiếu, thí sinh báo với giám thị coi thi để sửa chữa trong buổi thi.

 

Thí sinh đến muộn, thí sinh không có đủ giấy tờ sẽ không được thi và không được hoàn lại lệ phí thi.

 

Thí sinh phải ghi nhớ tài khoản thi của mình và phải kiểm tra thật kỹ trước khi nhấn vào bắt đầu làm bài thi (Mỗi thí sinh chỉ dùng 1 tài khoản thi duy nhất). Tài khoản thi:

1, Đối với thí sinh mới:

           User chính là số CMTND

           Pass: là số CMTND thêm số 1 phía sau

2, Đối với thí đã từng thi:

            Yêu cầu kiểm tra thông tin tài khoản trên  trang: 

https://www.certiport.com/portal/SSL/Login.aspx

            Ghi nhớ và kiểm tra tài khoản trước khi bắt đầu thi

TT

GT

Họ và tên

Ngày sinh

Tên bài thi/
Exam Name

Ca thi

CF

KA

LO

1

M

Nông Văn

Cương

17/10/1993

CF

KA

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

2

F

Nguyễn Thị

Giang

25/9/1985

CF

KA

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

3

F

Vũ Thị Thu

Hiền

30/12/1988

CF

KA

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

4

F

Ma Thị Thu

Hương

2/12/1992

CF

KA

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

5

F

Đỗ Thị Thu

Hường

20/4/1995

CF

KA

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

6

F

Trần Thị Thu

Huyền

1/6/1991

CF

KA

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

7

F

Nguyễn Ngọc

Khanh

1/12/1996

CF

KA

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

8

F

Đặng Thị

Linh

15/10/1990

CF

KA

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

9

F

Nông Thị

Nga

12/6/1993

CF

KA

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

10

F

Hoàng Thúy

Ngân

30/3/1990

CF

KA

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

11

M

Nguyễn Chí

Nghĩa

3/12/1991

CF

KA

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

12

F

Nguyễn Thị  Minh

Nguyệt

17/10/1986

CF

KA

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

13

F

Nguyễn Thị Hương

Quỳnh

30/11/1990

CF

KA

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

14

F

Dương Thị

Thanh

11/2/1991

CF

KA

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

15

F

Trần Thị

Thủy

18/7/1991

CF

KA

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

16

F

Dương Thị

Triều

21/10/1990

CF

KA

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

17

M

Hàng A

Trường

6/9/1995

CF

KA

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

18

M

Lê Minh

19/1/1989

CF

KA

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

19

M

Ngô Văn

Tuyên

20/10/1995

CF

KA

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

20

M

Vũ Văn

Khánh

13/8/1987

 

KA

 

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

21

F

Hồ Thị

Trang

19/2/1993

 

KA

 

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

22

F

Aloner

Christine

22/12/1995

 

 

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

23

F

Lương Ngọc

Khánh

17/6/1997

 

 

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

24

F

Trần Thanh

30/12/1994

 

 

LO

8h, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

25

F

Đoàn Thị Hồng

Thủy

11/11/1988

CF

KA

 

9h30, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

26

F

Nguyễn Thị

Thùy

16/10/1996

CF

 

 

9h30, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

27

F

Lã Thị

Bích

12/6/1994

 

KA

 

9h30, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

28

F

Mẫn Lan

Nhi

2/9/1991

 

KA

 

9h30, P405- Khoa Quốc tế ĐHTN

Các bài liên quan