Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng kiến thức, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt ngày 08, 09 tháng 10 năm 2016

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

 Căn cứ Quyết định số 3714/QĐ-ĐHTN ngày 26/8/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của Đại học Thái Nguyên.

 Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên liên tục mở các lớp bồi dưỡng, ôn tập kiến thức và tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cho các đối tượng có nhu cầu. Cụ thể như sau:

 1. Tổ chức bồi dưỡng, ôn tập kiến thức chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

- Thời lượng học: 60 tiết học.

- Lịch học: Học các ngày trong tuần.

- Số lượng học viên mỗi lớp: Từ  30 - 35 người.

- Học phí: 950.000VNĐ/1 người/ 1 khóa học (Đã bao gồm tài liệu hướng dẫn ôn tập).

 2. Tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

- Thời gian dự kiến: Ngày mùng 08, 09 tháng 10 năm 2016.

- Hình thức thi: Trắc nghiệm và thực hành trên máy tính.

- Địa điểm thi: Phòng Lab của Trung tâm CNTT.

- Địa điểm đăng ký thi: Phòng 406 – Tòa nhà Văn phòng ĐHTN.

- Lệ  phí: 1.300.000 VNĐ/1 người/ 1 khóa thi.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên.

SĐT: 02803.840088 - 02803.754.709

Email: itc@tnu.edu.vn, Website:http://itc.tnu.edu.vn

Trân trọng thông báo./.

- Nguyễn Thanh Hải -

Mẫu phôi chứng chỉ:

Các bài liên quan