Tin Đào tạo

Ngày 14-06-2016

Thông báo lịch thi IC3 Khóa thi IC3 ngày 18,19/6/2016

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI IC3 KHÓA THI NGÀY 18,19/6/2016

 

Lưu ý:

               Địa điểm phòng thi: 

o   Phòng 405, Phòng 508 nhà T1, Trung tâm CNTT - Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên. 

               Thí sinh phải đến trước giờ thi 10 phút. Sau khi bắt đầu thời gian làm bài, thí sinh đến muộn sẽ không được thi.

               Khi đi thi, thí sinh phải mang theo phiếu đăng ký dự thi, CMND/Hộ chiếu còn hợp lệ mới được vào phòng thi.

               Nếu CMTND của thí sinh đã ép dẻo, chưa kịp làm CMTND mới. Thí sinh phải mang thêm giấy tờ tùy thân có ảnh (thẻ sinh viên/thẻ cán bộ), 02 bản photocopy CMTND và làm cam kết cuối buổi thi.

               Nếu có sai sót về họ tên, giới tính, ngày sinh, số CMTND/Hộ chiếu, thí sinh báo với giám thị coi thi để sửa chữa trong buổi thi.

               Thí sinh đến muộn, thí sinh không có đủ giấy tờ sẽ không được thi và không được hoàn lại lệ phí thi.

 

Thí sinh phải ghi nhớ tài khoản thi của mình và phải kiểm tra thật kỹ trước khi nhấn vào bắt đầu làm bài thi (Mỗi thí sinh chỉ dùng 1 tài khoản thi duy nhất). Tài khoản thi:

1, Đối với thí sinh mới:

           User chính là số CMTND

           Pass: là số CMTND thêm số 1 phía sau

2, Đối với thí đã từng thi:

            Yêu cầu kiểm tra thông tin tài khoản trên trang:

            https://www.certiport.com/portal/SSL/Login.aspx

            Ghi nhớ và kiểm tra tài khoản trước khi bắt đầu thi.

 

Chi tiết Lịch thi tải về tại đây: Lịch thi IC3 ngày 18,19/6/2016

STT 

GT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMTND

CF

KA

LO

Lịch thi

1

Nữ

Vũ Kim Anh

5/7/1990

xxx144

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

2

Nam

Nguyễn Quốc Anh

20/5/1993

xxx758

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

3

Nữ

Nguyễn Thị Vân Anh

17/11/1995

xxx715

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

4

Nữ

Hà Vân Anh

22/1/1994

xxx189

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

5

Nữ

Lường Thị Kim Anh

13/9/1994

xxx348

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

6

Nữ

Ngô Thị Ngọc Ánh

12/1/1992

xxx899

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

7

Nữ

Lý Thị Ngọc Ánh

1/3/1994

xxx975

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

8

Nữ

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

7/10/1994

xxx693

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

9

Nam

Mạc Văn Bắc

24/10/1992

xxx052

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

10

Nữ

Đoan Thị Ngọc Bích

5/10/1989

xxx758

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

11

Nữ

Ninh Ngọc Bích

4/8/1995

xxx581

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

12

Nữ

Nguyễn Ngọc Bích

1/7/1991

xxx267

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

13

Nữ

Hoàng Thị Thanh Bình

17/3/1992

xxx464

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

14

Nam

Trần Văn Cẩn

25/8/1991

xxx995

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

15

Nữ

Trần Thị Cúc

16/7/1991

xxx345

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

16

Nữ

Phùng Thị Cúc

27/2/1993

xxx854

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

17

Nữ

Triệu Thị Minh Chang

16/7/1990

xxx231

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

18

Nữ

Trần Thị Minh Châu

17/10/1986

xxx323

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

19

Nữ

Ma Thị Thùy Chi

5/7/1992

xxx291

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

20

Nữ

Đặng Thị Chiêm

24/2/1988

xxx333

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

21

Nữ

Hà Việt Chinh

8/3/1994

xxx747

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

22

Nữ

Trần Thị Việt Chinh

10/12/1994

xxx019

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

23

Nữ

Lường Thị Chinh

14/12/1994

xxx663

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

24

Nữ

Nguyễn Thùy Chinh

23/2/1994

xxx601

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

25

Nam

Phạm Thành Chung

13/12/1988

xxx342

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

26

Nữ

Nguyễn Thị Kim Chung

19/2/1991

xxx426

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

27

Nữ

Đỗ Thị Chuyên

10/3/1991

xxx268

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

28

Nữ

Lăng Thị Dậu

4/10/1993

xxx414

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

29

Nữ

Hà Thị Hương Dịu

2/5/1994

xxx109

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

30

Nữ

Nguyễn Thị Hồng Dịu

22/12/1993

xxx422

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

31

Nữ

Tô Thị Dung

22/4/1994

xxx624

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

32

Nữ

Nguyễn Thị Kim Dung

1/7/1979

xxx831

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

33

Nữ

Nguyễn Thùy Dung

20/10/1991

xxx439

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

34

Nữ

Đặng Thị Thùy Dung

2/10/1994

xxx314

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

35

Nữ

Phạm Ngọc Dũng

18/2/1991

xxx447

CF

KA

LO

8h P405, ngày 18/6

36

Nữ

Trần Chung Dũng

11/2/1990

xxx834

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

37

Nữ

Bùi Thị Duyên

25/1/1993

xxx717

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

38

Nữ

Nguyễn Thị Lan Duyên

14/10/1991

xxx601

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

39

Nữ

Vũ Thị Duyên

21/5/1995

xxx812

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

40

Nữ

Nguyễn Thị Thùy Dương

20/5/1991

xxx811

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

41

Nữ

Mạc Văn Dưỡng

25/6/1991

xxx302

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

42

Nữ

Nguyễn Tiến Đạt

9/11/1990

xxx154

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

43

Nữ

Hoàng Văn Đệ

11/3/1993

xxx079

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

44

Nam

Lê Văn Định

7/3/1989

xxx987

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

45

Nữ

Dương Thị Đông

30/8/1990

xxx446

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

46

Nam

Trần Văn Đức

21/12/1988

xxx706

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

47

Nữ

Đỗ Thùy Giang

3/5/1993

xxx091

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

48

Nữ

Nguyễn Thị Trà Giang

13/8/1990

xxx132

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

49

Nữ

Trịnh Thị Giang

6/1/1992

xxx930

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

50

Nữ

Nguyễn Hương Giang

8/3/1992

xxx447

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

51

Nữ

Vũ Thị Hương Giang

23/12/1991

xxx999

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

52

Nữ

Lao Thị Lệ Giang

9/9/1991

xxx608

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

53

Nữ

Vương Thị Hà

28/12/1989

xxx295

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

54

Nữ

Vũ Thị Thu Hà

10/8/1987

xxx967

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

55

Nữ

Đỗ Thị Hà

21/7/1994

xxx193

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

56

Nữ

Nguyễn Minh Hải

4/2/1991

xxx241

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

57

Nữ

Đặng Thị Lan Hải

8/12/1989

xxx060

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

58

Nữ

Bùi Thị Hạnh

11/5/1990

xxx966

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

59

Nữ

Nông Thị Hạnh

12/11/1989

xxx337

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

60

Nữ

Vũ Thị Thanh Hảo

21/5/1973

xxx914

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

61

Nữ

Ma Thị Hảo

1/1/1994

xxx569

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

62

Nữ

Ôn Thị Bích Hiền

19/9/1993

xxx198

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

63

Nữ

Lưu Thu Hiền

26/1/1995

xxx326

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

64

Nữ

Bàn Thị Hiền

7/12/1994

xxx462

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

65

Nữ

Vũ Thị Hiền

8/8/1993

xxx526

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 18/6

66

Nữ

Ngô Ánh Hằng

27/10/1992

xxx508

 

 

LO

8h, P508 ngày 18/6

67

Nữ

Nông Thị Nghiệp

28/3/1993

xxx588

 

 

LO

8h, P508 ngày 18/6

68

Nam

Thào Sèo Sì

20/4/1995

xxx130

 

KA

 

8h, P508 ngày 18/6

69

Nữ

Nguyễn Thị Lan Anh

6/5/1994

xxx757

CF

 

 

8h, P508 ngày 18/6

70

Nữ

Bế Bích Đào

5/9/1986

xxx812

 

KA

 

8h, P508 ngày 18/6

71

Nữ

Đào Thúy Hằng

29/12/1989

xxx804

CF

 

LO

9h30 P508, ngày 18/6

72

Nữ

Nguyễn Thị Minh Hòa

12/8/1992

xxx505

CF

 

 

9h30 P508, ngày 18/6

73

Nữ

Nguyễn Thị Thu Huyền

9/5/1988

xxx948

CF

 

 

9h30 P508, ngày 18/6

74

Nam

Hà Trung Quân

26/11/1981

xxx282

CF

 

 

9h30 P508, ngày 18/6

75

Nữ

Đào Thúy Hằng

29/12/1989

xxx804

CF

 

LO

9h30 P508, ngày 18/6

76

Nam

Triệu Anh Tuấn

8/5/1985

xxx750

CF

 

 

11h P508, ngày 18/6

77

Nữ

Nguyễn Thùy Dương

15/12/1994

xxx843

 

KA

 

11h P508, ngày 18/6

78

Nữ

Hoàng Thị Hà Giang

4/5/1994

xxx037

 

KA

 

11h P508, ngày 18/6

79

Nữ

Trần Thị Mai Hiền

22/10/1991

xxx235

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

80

Nữ

Hoàng Văn Hinh

4/5/1989

xxx929

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

81

Nữ

Trần Thị Hoa

28/12/1991

xxx666

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

82

Nữ

Trần Thị Yến Hoa

31/10/1990

xxx541

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

83

Nữ

Mộ Thị Hoa

13/11/1993

xxx006

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

84

Nữ

Phạm Thị Phương Hoa

14/10/1982

xxx190

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

85

Nữ

Đinh Thị Yến Hoa

25/5/1991

xxx231

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

86

Nữ

Lê Thị Ngọc Hoa

23/12/1992

xxx154

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

87

Nữ

Trương Thị Hòa

10/8/1994

xxx066

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

88

Nữ

Hoàng Thị Hoài

27/3/1989

xxx487

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

89

Nữ

Dương Thu Hoài

26/7/1994

xxx668

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

90

Nữ

Hoàng Thị Thu Hoài

20/9/1993

xxx472

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

91

Nữ

Phạm Thị Hoan

18/10/1988

xxx258

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

92

Nam

Dương Ngọc Học

1/2/1994

xxx448

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

93

Nữ

Trần Mai Hồng

25/2/1990

xxx686

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

94

Nữ

Nguyễn Thị Huế

13/6/1993

xxx765

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

95

Nữ

Lương Kim Huệ

31/3/1993

xxx501

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

96

Nữ

Lê Thị Huệ

27/1/1989

xxx807

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

97

Nam

Lâm Mạnh Hùng

5/12/1991

xxx758

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

98

Nữ

Nguyễn Thị Huyền

13/8/1988

xxx593

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

99

Nữ

Nguyễn Thị Huyền

7/10/1989

xxx181

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

100

Nữ

Nguyễn Thị Vân Huyền

21/4/1992

xxx704

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

101

Nữ

Nguyễn Thị Huyền

11/4/1991

xxx589

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

102

Nữ

Phạm Thanh Huyền

9/6/1993

xxx012

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

103

Nữ

Vũ Lê Huyền

25/5/1994

xxx688

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

104

Nữ

Hoàng Thị Huyền

10/7/1991

xxx971

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

105

Nữ

Nguyễn Thị Huyền

21/8/1992

xxx540

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

106

Nữ

Trịnh Thu Huyền

10/7/1991

xxx653

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

107

Nữ

Lê Thị Huyền

2/3/1989

xxx660

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

108

Nữ

Phạm Thu Huyền

15/12/1992

xxx031

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

109

Nữ

Trịnh Thị Huyền

5/5/1994

xxx011

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

110

Nữ

Ninh Thu Hương

20/10/1989

xxx564

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

111

Nữ

Hà Thị Thu Hương

17/1/1987

xxx621

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

112

Nữ

Nguyễn Thị Thu Hương

8/8/1987

xxx902

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

113

Nữ

Nguyễn Lan Hương

20/9/1993

xxx005

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 18/6

114

Nữ

Lưu Thị Hương

8/6/1991

xxx455

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

115

Nữ

Hoàng Thị Hương

10/1/1990

xxx707

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

116

Nữ

Nguyễn Thị Mai Hương

30/9/1993

xxx093

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

117

Nữ

Vi Nguyễn Quỳnh Hương

2/10/1991

xxx147

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

118

Nữ

Bùi Thị Lan Hương

30/4/1987

xxx254

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

119

Nữ

Nguyễn Thanh Hương

17/10/1989

xxx072

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

120

Nữ

Phạm Thị Hường

18/8/1990

xxx231

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

121

Nữ

Hà Thị Thu Hường

14/10/1992

xxx218

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

122

Nữ

Vi Thị Hường

24/3/1993

xxx011

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

123

Nam

Lục Minh Kiên

1/9/1994

xxx100

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

124

Nam

Hoàng Trung Kiên

21/10/1990

xxx760

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

125

Nữ

Nguyễn Thị Khuyên

16/12/1992

xxx120

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

126

Nữ

Nguyễn Thị Lan

27/2/1992

xxx158

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

127

Nữ

Dương Thị Lan

8/7/1994

xxx832

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

128

Nữ

Lê Thị Lan

29/9/1993

xxx132

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

129

Nữ

Lương Thị Lan

8/10/1993

xxx747

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

130

Nữ

Nhâm Thị Thanh Lệ

24/12/1993

xxx644

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

131

Nữ

Trương Nhật Lệ

2/7/1995

xxx734

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

132

Nữ

Nguyễn Thị Lệ

28/12/1992

xxx157

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

133

Nữ

Vũ Thị Liên

20/8/1993

xxx985

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

134

Nữ

Luân Thị Liễu

1/8/1993

xxx062

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

135

Nữ

Trần Thị Liễu

12/10/1994

xxx717

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

136

Nữ

Nông Thị Cẩm Linh

24/12/1990

xxx592

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

137

Nữ

Trương Thị Thùy Linh

31/10/1992

xxx395

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

138

Nữ

Lê Mai Linh

22/9/1993

xxx144

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

139

Nữ

Đàm Bảo Linh

30/7/1994

xxx205

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

140

Nữ

Phan Thị Linh

7/4/1995

xxx587

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

141

Nữ

Dương Mỹ Linh

21/12/1993

xxx285

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

142

Nữ

Nguyễn Thị Luyến

18/11/1988

xxx352

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

143

Nam

Phan Văn Luyện

27/6/1990

xxx260

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

144

Nữ

Vi Thị Lường

15/7/1992

xxx145

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

145

Nữ

Nguyễn Cẩm Huệ Ly

11/4/1992

xxx270

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

146

Nữ

Nguyễn Thị Khánh Ly

8/8/1991

xxx606

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

147

Nữ

Nguyễn Thị Thảo Ly

20/4/1992

xxx902

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

148

Nữ

Phan Thị Mai

10/8/1994

xxx436

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 18/6

149

Nữ

Lương Quỳnh Mai

2/11/1982

xxx472

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

150

Nữ

Trần Thị Mai

8/10/1993

xxx110

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

151

Nữ

Nguyễn Thị Mai

8/8/1991

xxx330

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

152

Nữ

Nguyễn Văn Mạnh

8/3/1985

xxx017

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

153

Nữ

Nguyễn Thị Mến

20/12/1992

xxx838

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

154

Nữ

Nông Thị Mi

15/11/1994

xxx668

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

155

Nữ

Nông Thị Minh

1/4/1990

xxx920

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

156

Nữ

Nguyễn Thị Mỵ

6/12/1993

xxx640

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

157

Nam

Nguyễn Thành Nam

10/3/1987

xxx202

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

158

Nữ

Lê Thị Hằng Nga

11/7/1991

xxx565

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

159

Nữ

Hoàng Thị Nga

19/6/1994

xxx537

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

160

Nữ

Nguyễn Thị Thanh Ngà

22/9/1991

xxx982

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

161

Nữ

Dương Thị Hương Ngàn

4/11/1992

xxx584

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

162

Nữ

Dương Thị Ngát

26/7/1990

xxx919

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

163

Nữ

Trịnh Thị Ngân

19/4/1990

xxx382

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

164

Nữ

Đặng Thị Ngân

6/10/1993

xxx439

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

165

Nữ

Nguyễn Thị Ngân

25/8/1994

xxx307

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

166

Nữ

Nguyễn Thị Bích Ngọc

6/11/1994

xxx446

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

167

Nữ

Nguyễn Thị Ngọc

12/3/1989

xxx796

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

168

Nữ

Trần Thị Ngọc

19/1/1991

xxx815

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

169

Nữ

Lưu Thị Nguyên

10/8/1992

xxx474

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

170

Nữ

Nguyễn Thị Yến

25/10/1995

xxx802

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

171

Nữ

Phạm Thị Nhạn

15/10/1991

xxx374

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

172

Nữ

Phạm Thị Nhất

20/5/1992

xxx418

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

173

Nữ

Đào Thị Nhi

4/9/1993

xxx921

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

174

Nữ

Hoàng Thị Nhung

20/9/1993

xxx293

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

175

Nữ

Triệu Thị Nhung

4/5/1988

xxx086

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

176

Nữ

Lê Thị Hồng Nhung

8/7/1994

xxx063

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

177

Nữ

Hà Thị Nhung

4/2/1988

xxx433

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

178

Nữ

Dương Hồng Nhung

4/2/1994

xxx677

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

179

Nữ

Nguyễn Thị Nhung

12/8/1984

xxx655

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

180

Nữ

Bùi Thị Hồng Nhung

16/11/1992

xxx905

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

181

Nữ

Hoàng Thị Kiều Oanh

18/12/1992

xxx385

CF

KA

LO

8h, P405 ngày 19/6

182

Nam

Trần Văn Phú

13/2/1991

xxx423

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

183

Nữ

Hoàng Thị Thanh Phúc

21/2/1986

xxx847

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

184

Nữ

Hoàng Thị Phương

21/3/1992

xxx295

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

185

Nữ

Nguyễn Thị Phượng

19/12/1989

xxx213

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

186

Nữ

Vi Thị Phượng

27/8/1993

xxx756

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

187

Nam

Lâm Hồng Quang

6/9/1990

xxx727

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

188

Nữ

Hoàng Thị Quỳnh

10/12/1992

xxx217

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

189

Nữ

Nguyễn Thị Quỳnh

30/4/1991

xxx246

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

190

Nữ

Trương Thị Tâm

5/12/1994

xxx623

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

191

Nữ

Dương Thị Thảo

20/12/1992

xxx647

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

192

Nữ

Phạm Thị Thảo

23/10/1995

xxx700

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

193

Nữ

Khoàng Thị Thơ

15/2/1994

xxx174

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

194

Nữ

Vũ Hoài Thu

28/10/1995

xxx102

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

195

Nữ

Lý Thị Thu

9/9/1991

xxx079

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

196

Nữ

Lương Hoài Thu

7/3/1994

xxx911

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

197

Nữ

Đặng Thị Hoài Thu

18/12/1989

xxx935

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

198

Nữ

Vũ Thị Thuận

25/2/1991

xxx925

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

199

Nam

Trần Văn Thuận

1/3/1983

xxx769

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

200

Nữ

Hà Thị Thùy

12/12/1988

xxx540

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

201

Nữ

Nguyễn Thị Thùy

7/3/1992

xxx433

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

202

Nữ

Triệu Thị Thùy

13/4/1994

xxx822

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

203

Nữ

Lê Minh Thùy

9/3/1993

xxx240

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

204

Nữ

Trần Diệu Thủy

1/5/1991

xxx506

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

205

Nữ

Nguyễn Thị Thương

15/5/1991

xxx129

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

206

Nữ

Hoàng Thị Thương

6/1/1993

xxx402

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

207

Nữ

Nguyễn Giáng Thương

21/12/1992

xxx963

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

208

Nữ

Nguyễn Thị Phương Thảo

8/1/1986

xxx685

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

209

Nữ

Hồ Thị Minh Thùy

12/1/1988

xxx374

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

210

Nữ

Bùi Bích Ngọc

13/6/1993

xxx616

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

211

Nữ

Nông Ngọc Thương

30/9/1991

xxx256

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

212

Nữ

Võ Thị Thoa

30/3/1986

xxx034

CF

KA

LO

8h, P508 ngày 19/6

213

Nữ

Hoàng Thị Huyền Trang

13/2/1994

xxx068

CF

KA

 

8h, P508 ngày 19/6

214

Nữ

Nguyễn Thục Hạnh

12/3/1994

xxx062

CF

KA

 

8h, P508 ngày 19/6

215

Nữ

Đặng Thị Tuyết Mai

16/11/1991

xxx884

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

216

Nữ

Trần Thị Thanh Mai

7/11/1994

xxx768

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

217

Nữ

Phùng Thị Tiến

29/9/1990

xxx961

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

218

Nữ

Trần Thị Tình

20/10/1986

xxx747

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

219

Nam

Nguyễn Văn Toàn

4/9/1991

xxx223

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

220

Nữ

Hoàng Thị Tới

16/8/1988

xxx433

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

221

Nữ

Lê Thị Trang

18/7/1992

xxx112

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

222

Nữ

Phạm Thị Trang

17/8/1991

xxx970

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

223

Nữ

Hoàng Thị Thu Trang

25/4/1995

xxx849

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

224

Nữ

Vũ Thị Hạnh Trang

6/5/1991

xxx744

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

225

Nữ

Đoàn Thị Hoài Trang

14/3/1990

xxx148

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

226

Nữ

Nguyễn Huyền Trang

10/7/1991

xxx595

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

227

Nữ

Phùng Thị Trang

22/5/1990

xxx070

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

228

Nữ

Đặng Thị Trang

27/4/1985

xxx184

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

229

Nữ

Nguyễn Thị Thiên Trang

10/2/1991

xxx473

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

230

Nữ

Lý Huyền Trang

19/11/1993

xxx924

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

231

Nữ

Trần Việt Trinh

18/8/1992

xxx185

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

232

Nữ

Trần Thị Tú

7/10/1982

xxx269

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

233

Nam

Lâm Văn Tuấn

28/3/1990

xxx109

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

234

Nam

Lại Mạnh Tùng

26/9/1991

xxx872

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

235

Nữ

Cao thị Tuyền

19/7/1987

xxx111

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

236

Nữ

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

16/1/1989

xxx981

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

237

Nữ

Lưu Thị Vóc

19/7/1989

xxx739

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

238

Nữ

Phạm Thị Viết

5/1/1990

xxx434

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

239

Nữ

Hoàng Thị Xít

24/10/1990

xxx134

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

240

Nữ

Bàn Thị Xoan

14/5/1995

xxx390

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

241

Nữ

Bùi Thị Thanh Xuân

22/5/1991

xxx667

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

242

Nữ

Hoàng Thị Yến

4/1/1992

xxx036

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

243

Nữ

Lâm Thị Huyền

19/2/1995

xxx495

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

244

Nam

Lương Quốc Trực

5/11/1992

xxx565

CF

KA

LO

13h30, P405 ngày 19/6

245

Nữ

Hoàng Thị Oanh

9/9/1991

xxx858

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

246

Nữ

Nông Thị Phong

8/8/1993

xxx750

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

247

Nữ

Lê Thị Hải Yến

25/5/1990

xxx914

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

248

Nữ

Vũ Hoàng Yến

10/7/1994

xxx360

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

249

Nữ

Hà Thị Hải Yến

25/8/1986

xxx389

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

250

Nữ

Nguyễn Thị Châu

12/1/1993

xxx406

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

251

Nữ

Lâm Thanh Linh

25/5/1992

xxx439

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

252

Nữ

Nguyễn Thị Phượng

16/9/1994

xxx558

 

 

LO

13h30, P508 ngày 19/6

253

Nữ

Trần Thị Hoài Linh

7/9/1994

xxx424

 

 

LO

13h30, P508 ngày 19/6

254

Nữ

Vũ Thị Ngọc Lan

15/10/1994

xxx555

 

 

LO

13h30, P508 ngày 19/6

255

Nữ

Dương Thị Nguyệt

7/4/1992

xxx635

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

256

Nữ

Phạm Thị Trang

16/11/1990

xxx874

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

257

Nữ

Lương Thị Nguyệt

22/10/1983

xxx608

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

258

Nữ

Lê Thị Thúy Ngoan

20/4/1993

xxx335

 

 

LO

13h30, P508 ngày 19/6

259

Nam

Nguyễn Việt Hưng

7/7/1994

xxx376

 

KA

 

13h30, P508 ngày 19/6

260

Nữ

Phạm Thị Thùy Nhung

12/4/1990

xxx171

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

261

Nữ

Nguyễn Thị Thúy

18/11/1993

xxx248

CF

KA

 

13h30, P508 ngày 19/6

262

Nữ

Nguyễn Thị Phương Thúy

22/1/1991

xxx817

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

263

Nữ

Hoàng Thị My

9/12/1992

xxx571

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

264

Nữ

Bùi Thị Khánh Trang

25/5/1991

xxx740

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

265

Nữ

Hoàng Thị Nhàn

16/7/1995

xxx365

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

266

Nữ

Ngô Thị Huyền

22/1/1993

xxx780

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

267

Nữ

Nguyễn Thị Tố Uyên

16/9/1990

xxx050

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

268

Nữ

Trần Thị Hoàn

4/12/1990

xxx876

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

269

Nữ

Trần Thị Lệ Mỹ

17/11/1993

xxx618

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

270

Nữ

Đặng Thuận Yến

14/11/1991

xxx506

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

271

Nam

Nguyễn Hoàng Tùng

22/7/1991

xxx926

CF

KA

LO

13h30, P508 ngày 19/6

272

Nữ

Trương Thị Huân

15/10/1988

xxx918

 

KA

 

13h30, P508 ngày 19/6

273

Nam

Nguyễn Chí Thanh

8/2/1982

xxx149

CF

 

LO

13h30, P508 ngày 19/6

274

Nữ

Đỗ Thị Thúy Hà

12/6/1976

xxx371

CF

 

LO

13h30, P508 ngày 19/6

275

Nữ

Phan Thị Trang

24/10/1989

xxx892

CF

KA

 

13h30, P508 ngày 19/6

Các bài liên quan