Tin Đào tạo

Ngày 19-02-2016

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 ngày 12/3/2016

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên xin trân trọng thông báo lịch đăng ký và lịch thi IC3 tháng 3 như sau:


- Lịch thi dự kiến: Ngày  12/3/2016

 
- Hạn chốt đăng ký: Đến hết ngày 4/3/2016

 
- Phiên bản thi:  GS4: (Window 7 – Office 2010)

- Lệ phí thi:

          +, 1.800.000đ/3MĐ thi, Trung tâm Công nghệ thông tin hỗ trợ cho các CB-VC-GV và SV của ĐHTN là 500.000đ, thực thu là: 1.3000.000đ/3MĐ thi;

          +,600.000đ/1 MĐ thi, Trung tâm Công nghệ thông tin hỗ trợ cho các CB-VC-GV và SV của ĐHTN là 105.000đ, thực thu là: 495.000đ/1MĐ thi (từ 1-2 MĐ)- Địa điểm đăng ký thi: Phòng 406 - ĐHTN (các bạn mang theo CMTND gốc và 2 ảnh 3x4 và lệ phí thi)

- Địa điểm thi dự kiến: Phòng Lab Trung tâm CNTT  - Tòa nhà T1 Khoa Quốc tế

- Lưu ý: 

1, Khi điền phiếu đăng ký dự thi các bạn ghi ngày thi yêu cầu vào mục ngày thi, không được chuyển lịch thi sau khi đã sắp lịch.

2, Chỉ được hoãn thi trước 17h00’ ngày   4/3/2016 (mang theo biên lai thu tiền + CMTND lên Trung tâm ký xác nhận + Chỉ được hoãn thi 1 lần duy nhất)

3, Các bạn theo dõi lịch thi + kiểm tra thông tin cá nhân trước 5 ngày trước ngày thi tại trang:

  http://lichthiic3.tnu.edu.vn/

4, Đối với những thí sinh đã hoãn thi từ các khóa trước, các bạn vui lòng mang biên lai thu tiền + CMTND đến Trung tâm để ký xác nhận thi trong đợt thi này. (hạn chốt đăng ký thi lại đến hết ngày 4/3/2016)

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Mss Thủy: 01677 579 583 (Vui lòng gọi trong giờ hành chính)


Các bài liên quan