Tin Đào tạo

Ngày 08-12-2015

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3 ngày 16/1/2016

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên xin trân trọng thông báo lịch đăng ký và lịch thi IC3 tháng 1 như sau:


- Lịch thi dự kiến: Ngày  16/1/2016

 
- Hạn chốt đăng ký: Đến hết ngày 8/1/2016

 
- Phiên bản thi:  GS4: (Window 7 – Office 2010)

- Địa điểm đăng ký thi: Phòng 406 - ĐHTN (các bạn mang theo CMTND gốc và 2 ảnh 3x4)

- Địa điểm thi dự kiến: Phòng Lab Trung tâm CNTT 

- Lưu ý: 

1, Khi điền phiếu đăng ký dự thi các bạn ghi ngày thi yêu cầu vào mục ngày thi, không được chuyển lịch thi sau khi đã sắp lịch.

2, Chỉ được hoãn thi trước 17h00’ ngày   8/1/2016 (mang theo biên lai thu tiền + CMTND lên Trung tâm ký xác nhận + Chỉ được hoãn thi 1 lần duy nhất)

3, Các bạn theo dõi lịch thi + kiểm tra thông tin cá nhân trước 5 ngày trước ngày thi tại trang:

  http://lichthiic3.tnu.edu.vn/

4, Đối với những thí sinh đã hoãn thi từ các khóa trước, các bạn vui lòng mang biên lai thu tiền + CMTND đến Trung tâm để ký xác nhận thi trong đợt thi này. (hạn chốt đăng ký thi lại đến hết ngày 8/1/2016)

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Mss Thủy: 02803 754 709 (Vui lòng gọi trong giờ hành chính)

 


Các bài liên quan