Tin Đào tạo

Ngày 03-09-2015

Lịch thi IC3 ngày 6/9/2015

 

Lưu ý:

  • Địa điểm phòng thi:

              Phòng 301 - Tòa nhà C4 - Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên

  • Thí sinh phải đến trước giờ thi 10 phút. Sau khi bắt đầu thời gian làm bài, thí sinh đến muộn sẽ không được thi.
  • Khi đi thi, thí sinh phải mang theo phiếu đăng ký dự thi, CMND/Hộ chiếu còn hợp lệ mới được vào phòng thi.
  • Nếu CMTND của thí sinh đã ép dẻo, chưa kịp làm CMTND mới. Thí sinh phải mang thêm giấy tờ tùy thân có ảnh (thẻ sinh viên/thẻ cán bộ), 02 bản photocopy CMTND và làm cam kết cuối buổi thi.
  • Thí sinh đã từng thi ở các khóa trước cần nhớ user và password của lần thi trước để kiểm tra trong đợt thi này (mỗi thí sinh sử dụng 01 tài khoản thi duy nhất).
  • Nếu có sai sót về họ tên, giới tính, ngày sinh, số CMTND/Hộ chiếu, thí sinh báo với giám thị coi thi để sửa chữa trong buổi thi.
  • Thí sinh đến muộn, thí sinh không có đủ giấy tờ sẽ không được thi và không được hoàn lại lệ phí thi.
 

STT No.

Gender
M/ F

Họ và tên
 Full Name

Ngày sinh      Birthday

Số CMND
ID Number

Tên bài thi/
Exam Name

Ca thi

 

CF

KA

LO

1

F

Chu Thị

Hồng

7/11/1989

xxxx953

CF

KA

LO

8h00’

2

M

Hoàng Văn

Hưng

26/5/1992

xxxx709

CF

KA

LO

8h00’

3

M

Thân Đức

Mạnh

4/1/1991

xxxx179

CF

KA

LO

8h00’

4

M

Vũ Hoài

Nam

26/10/1993

xxxx952

CF

KA

LO

8h00’

5

F

Nguyễn Đức

Ngọc

4/10/1991

xxxx251

CF

KA

LO

8h00’

6

M

Trần Nhật

Quang

20/9/1997

xxxx404

CF

KA

LO

8h00’

7

F

La Thu

Thủy

3/6/1991

xxxx318

CF

KA

LO

8h00’

8

F

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

24/9/1987

xxxx131

CF

 

LO

13h30’

11

M

Nguyễn Ngọc

Hùng

11/2/1989

xxxx213

CF

KA

 

13h30’

9

M

Hoàng Thái

Huy

23/2/1992

xxxx343

   

LO

13h30’

10

F

Phạm Thị

Tuyết

23/3/1992

xxxx324

   

LO

13h30’

12

M

Nguyễn Đại

Đồng

14/2/1979

xxxx724

CF

   

13h30’

13

M

Phan Văn

Khải

10/7/1992

xxxx781

 

KA

 

13h30’

14

F

Hoàng Thị Thùy

Nghi

11/7/1992

xxxx950

 

KA

 

13h30’

15

M

Nguyễn Công

Tuyên

8/2/1990

xxxx296

 

KA

 

13h30’

16

M

Lê Tuấn

4/11/1994

xxxx885

 

KA

 

13h30’

Các bài liên quan