Tin Đào tạo

Ngày 07-05-2015

Thông báo lịch nhận chứng chỉ IC3 khóa thi ngày 14,15/3/2015

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên xin trân trọng thông báo lịch nhận chứng chỉ IC3 cho các bạn đã PASS qua cả 3 Module thi tại các khóa thi IC3 ngày 14,15/3/2015  như sau:


Thời gian: Thứ 4 và thứ 5 hàng tuần (Trong giờ hành chính). 

Địa điểm: Phòng 406 – ĐHTN.

Lưu ý: Các bạn phải mang theo CMTND và không được lấy hộ.

Liên hệ: Mss Thủy: 01677 579 583 or 02803754709 

 (Những bạn nào thi qua MĐ thi cuối cùng tại TT CNTT - ĐHTN trong đợt này mà chưa có tên trong danh sách nhận chứng chỉ  và danh sách ghép tài khoản IC3 vui lòng liên hệ với Trung tâm để được hỗ trợ)


Danh sách nhứng thí sinh có chứng chỉ trong đợt thi ngày 14,15/3/2015

 

 

Danh sách ghép tài khoản thi IC3 đợt thi ngày 14,15/3/2015

(Danh sách những thí sinh có  những Module thi đã Pass trên 2 tài khoản thi Trung tâm đã báo cho IIG để họ liên  hệ với Certiport ghép tài khoản. Khoảng 1 tháng sau, khi Certiport kiểm tra và ghép về 1 tài khoản, các bạn sẽ nhận được chứng chỉ cùng với đợt thi tháng 6/2015. Chi tiết liên hệ với TT để được hỗ trợ)

STT

Họ và tên

Số CMTND

User 1

Pass 1

User 2

Pass 2

Ghi chú

1

Nguyen Quang

Hai

xxx9733

xxx9733

xxx97331

xxx733b

xxx733b1

 

2

Nguyen Thi

Hue

xxx3997

xxx3997

xxx39971

xxx997b

xxx997b1

 

3

Ha Thi

Phuong

xxx2800

xxx2800

xxx28001

xxx800a

xxx800a1

 

4

Le Thi Hai

Yen

xxx6343

xxx6343

xxx63431

xxx343b

xxx343b1

 

5

Vi Kieu

Trinh

xxx0366

xxx0366

xxx03661

xxx366c

xxx366c1

 

6

Nong Thi

Dieu

xxx6925

xxx6925

xxx69251

xxx925b

xxx925b1

 

7

Le Thi Huong

Giang

xxx7579

xxx7579

xxx75791

xxx579a

xxx579a1

 

8

Hoang Thu

Ha

xxx8228

xxx8228

xxx82281

xxx228b

xxx228b1

 

9

Vu Minh

Hieu

xxx4127

xxx4127

xxx41271

xxx127b

xxx127b1

 

10

Dinh Dieu

Huyen

xxx8181

xxx8181

xxx81811

xxx181b

xxx181b1

 

11

Nguyen Thi

Lam

xxx9858

xxx9858

xxx98581

xxx858a

xxx858a1

 

12

Dang Thi Thanh

Lan

xxx3139

xxx3139

xxx31391

xxx139a

xxx139a1

 

13

Nguyen Thi Huong

Lien

xxx1081

xxx1081

xxx10811

xxx081b

xxx081b1

 

14

Nguyen Thi Phuong

Linh

xxx9685

xxx9685

xxx96851

xxx685a

xxx685a1

 

15

Dao Dang

My

xxx8182

xxx182a

xxx182a1

xxx182b

xxx182b1

 

16

Dang Thuy

Nga

xxx9486

xxx9486

xxx94861

xxx486c

xxx486c1

 

17

Nguyen Minh

Ngoc

xxx0496

xxx0496

xxx04961

xxx496b

xxx496b1

 

18

Pham Thi

Nhu

xxx1042

xxx1042

xxx10421

xxx042b

xxx042b1

 

19

Pham Thi Hong

Nhung

xxx8459

xxx8459

xxx84591

xxx459b

xxx459b1

 

20

Trieu Thi

Nhung

xxx0382

xxx0382

xxx03821

xxx382b

xxx382b1

 

21

Nguyen Thao

Nhung

xxx4993

xxx4993

xxx49931

xxx993b

xxx993b1

 

22

Nguyen Thi

Pha

xxx4907

xxx4907

xxx49071

xxx907c

xxx907c1

 

23

Thai Kim

Phuong

xxx2661

xxx2661

xxx26611

xxx661a

xxx661a1

 

24

Nguyen Thi

Phuong

xxx2820

xxx2820

xxx28201

xxx820b

xxx820b1

 

25

Trinh Thi

Phuong

xxx2916

xxx2916

xxx29161

xxx916a

xxx916a1

 

Các bài liên quan