Sản phẩn - Dịch vụ

Ngày 29-07-2012

Giải pháp và tư vấn CNTT tổng thể

Giải pháp và tư vấn CNTT tổng thể

Ngày nay, công nghệ thông tin đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Một tổ chức, doanh nghiệp muốn hoạt động hiệu quả và đạt năng suất cao trong công tác điều hành và quản lý thì cần phải có một cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đủ mạnh, hiện đại và đạt tiêu chuẩn. Nhận thấy yêu cầu cấp thiết đó, chúng tôi đã đưa ra và cung cấp cho khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống CNTT.

Với các chuyên gia thiết kế hệ thống CNTT có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế và triển khai hệ thống mạng, trung tâm tích hợp dữ liệu, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:
- Giải pháp xây dựng hạ tầng CNTT (LAN/WAN) cho các doanh nghiệp
- Giải pháp Wireless LAN cho các doanh nghiệp
- Giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến cho doanh nghiệp
- Giải pháp an ninh bảo mật cho doanh nghiệp
- Giải pháp cho hệ thống Web, mail, hosting cho doanh nghiệp
- Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể hạ tầng doanh nghiệp
Phương án triển khai một dự án được thực hiện theo 5 bước như sau:

Các bài liên quan