Sản phẩn - Dịch vụ

Ngày 26-07-2012

Cung cấp các giải pháp Web và Portal

Cung cấp các giải pháp portal và ứng dụng web trên nền tảng công nghệ mới

Thiết kế và xây dựng cổng thông tin, sàn giao dịch điện tử phục vụ thương mại điện tử và xúc tiến thương mại (e-Commerce):

 - Thiết kế và xây dựng cổng thương mại điện tử.
 - Thiết kế và xây dựng sàn giao dịch điện tử.
 - Thiết kế và xây dựng đầy đủ website giới thiệu sản phẩm, đặt hàng, mua bán hàng trên mạng.

Hệ thống được xây dựng đảm bảo tính mở và linh động của ứng dụng để dễ dàng cập nhật các tính năng mới phù hợp với các bước phát triển tất yếu của thương mại điện tử ở Việt Nam.

Xây dựng các cổng thông tin điện tử và các giải pháp công nghệ thông tin cho chính phủ và các cơ quan nhà nước nhằm tin học hóa cải cách quản lý hành chính hướng tới chính phủ điện tử đáp ứng các mục tiêu sau:

 - Cải cách quản lý hành chính trong nội bộ cơ quan.
 - Đưa thông tin và dịch vụ tác nghiệp lên mạng. 
 - Tổ chức thông tin tốt hơn, cung cấp thông tin dễ hiểu hơn.

Thiết kế cổng tri thức, cổng giáo dục điện tử và xây dựng giải pháp tổng thể cho hệ thống e-Learning phục vụ quản lý đào tạo từ xa, quản lý học tập, quản lý kiến thức nội bộ, chia sẻ kiến thức qua mạng, cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, THPT, các trung tâm đào tạo và công ty lớn.

Xây dựng website trên công nghệ Portal mới chuyên nghiệp, giao diện đẹp, giàu tính năng và tính mở rộng cao.

Các website tham khảo:

1, Trung tâm CNTT- ĐHTN :  http://itc.tnu.edu.vn

2, Trường CĐ KTKT -ĐHTN : http://tec.tnu.edu.vn

3, Khoa Ngoại Ngữ -ĐHTN : http://sfl.tnu.edu.vn

4, Trung tâm Tiền tiến sĩ -ĐHTN: http://cpdt.tnu.edu.vn

5, Ban Sau Đại học -ĐHTN : http://sdh.tnu.edu.vn

6, Tuyển sinh -ĐHTN : http://tuyensinh.tnu.edu.vn

7, Nhà Xuất bản -ĐHTN : http://nxb.tnu.edu.vn

8, Đoàn thanh niên -ĐHTN : http://doanthanhnien.tnu.edu.vn

Các bài liên quan