Sản phẩn - Dịch vụ

Ngày 26-07-2012

Phần mềm Quản lý Hoạt động Nghiên cứu KH&CN iSTM

Phần mềm Quản lý Hoạt động Nghiên cứu KH&CN - Giải pháp tối ưu để nâng cao chất lượng công tác Quản lý Hoạt động Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ

Phần mềm Quản lý Hoạt động Nghiên cứu KH&CN SDT iSTM - Giải pháp tối ưu để nâng cao chất lượng công tác Quản lý Hoạt động Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ

iSTM (viết tắt của Internet base Science and Technology Management) là hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của các viện nghiên cứu, các sở khoa học công nghệ, các trường Đại học....

iSTM có gì nổi bật về công nghệ?

 • Được xây dựng và vận hành hoàn toàn trên môi trường Internet/Intranet. Việc quản lý đề xuất, đề tài, dự án... được thực hiện hoản toàn trực tuyến.
 • Giao diện Web 2.0 mang lại khả năng tương tác cao, trực quan và dễ dàng sử dụng.
 • Sử dụng bộ mã Unicode trong việc lưu trữ và trao đổi số liệu.
 • Các thành phần trong giải pháp liên hệ chặt chẽ với nhau về mặt dữ liệu.
 • Hệ thống phân quyền tập trung & thống nhất giúp quản trị tập trung và dễ dàng hơn.
 • Thiết kế theo mô hình từng module dễ mở rộng và nâng cấp

iSTM có những ưu việt gì so với việc quản lý thủ công?

Tính chính xác

 • So với việc ghi chép, lưu trữ bằng thủ công, sử dụng phần mềm giúp các khâu tính toán, ghi chép và kết xuất báo cáo chính xác hơn nhiều.
 • Dữ liệu đưa vào hệ thống là từ một nguồn, nên tất cả các số liệu, báo cáo đều nhất quán.

Tính hiệu quả

 • Với thông tin đầy đủ, và luôn sẵn sàng giúp cho người quản lý hoạch định nhanh chóng, chính xác hơn và hiệu quả hơn.
 • Việc quản lý thủ công đòi hỏi nhiều công sức. Trong khi đó phần mềm đã tự động hóa được các công đoạn kiểm tra, lưu trữ, tìm kiếm và kế xuất báo cáo nên tiết kiệm thời gian, nhân lực và điều này sẽ nâng cao được năng lực hoạt động.

Tính chuyên nghiệp

 • Bằng việc sử dụng phần mềm, toàn bộ hệ thống tài liệu, hồ sơ, giấy tờ đều được in ấn nhất quán  theo các chuẩn mực quy định.

Tính cộng đồng

 • Quá trình hoạt động khoa học công nghệ được thực hiện bởi nhiều bộ phận khác nhau. Thông qua phần mềm việc trao đổi thông tin, liên lạc, tham khảo lẫn nhau được tăng cường.
 • Thông qua internet, cộng đồng có thể đề xuất, góp ý để nâng cáo hiệu quả của các đề tài nghiên cứu.

Sử dụng iSTM  sẽ mang lại những lợi ích gì?

Đối với tổ chức/cá nhân tham gia hoạt động nghiên cứu

 • Việc cập nhật, quản lý đề tài, dự án ở mọi lúc mọi nơi.
 • Việc nhập liệu, tính toán được hỗ trợ bởi chương trình, giảm thiểu sai sót.

Đối với các chuyên viên Quản lý khoa học

 • Tiết kiệm thời gian trong việc tổng hợp, đối chiếu các danh mục.
 • Cung cấp tức thì được bất kể số liệu kế toán nào, tại bất kể thời điểm nào cho người quản lý khi được yêu cầu.

Đối với nhà quản lý

 • Cung cấp các báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học theo nhiều tiêu chí khác nhau một cách nhanh chóng
 • Có đầy đủ thông tin để hoạch định và điều chỉnh các kế hoạch hoạt động nghiên cứu KH & CN nhanh và chính xác.

Các tính năng chính của iSTM

 • Quản lý đề xuất.
 • Quản lý thuyết minh.
 • Quản lý thực hiện.
 • Phân bổ kinh phí.
 • Báo cáo hoạt động nghiên cứu.
 • Quản lý tổ chức - nhân sự.
 • Quản lý Hội đồng.
 • Và các tính năng Quản lý hệ thống khác...

Tài liệu & dùng thử

 • Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông tin đăng nhập để vào hệ thống

Các bài liên quan