Văn bản - Thông báo

Ngày 24-04-2019

Thông báo: Tăng cường công tác quản lý Website và quản lý trực tuyến các hoạt động Khoa học và Công nghệ

29/07/2012 | 13:42

Nhằm tạo sự tập trung, tăng cường và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động của toàn Đại học, Đại học Thái Nguyên thông báo đến các Ban chức năng, các trung tâm, các đơn vị thành viên một số nội dung sau:

Trang 7/7 <1234567>