Văn bản - Thông báo

Ngày 25-04-2019

Công văn điều tra, khảo sát hiện trạng ứng dụng CNTT trong Đại học

18/10/2012 | 16:37

Công văn số 05/TTCNTT và số 1345/ĐHTN

Mẫu phiếu điều tra, khảo sát hiện trạng hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin

05/10/2012 | 08:48

Nội dung chi tiết có trong file đính kèm

Tổ chức hội nghị triển khai đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT và tăng cường công tác bảo mật dữ liệu

17/09/2012 | 08:30

Tổ chức hội nghị triển khai đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT và tăng cường công tác bảo mật dữ liệu

Kết luận của Giám đốc Đại học Thái Nguyên tại buổi làm việc với Trung tâm Công nghệ Thông tin

14/09/2012 | 16:13

Ngày 12 tháng 9 năm 2012, tại trụ sở văn phòng ĐHTN, PGS.TS Đặng Kim Vui, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHTN đã có buổi làm việc với Trung tâm CNNT-ĐHTN về việc xác định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm CNTT; chỉ đạo, góp ý cho bản dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động và Đề án công tác giai đoạn 2012-2015 của Trung tâm CNTT ĐHTN.

Thông báo về việc tập huấn, chuyển giao phần mềm quản lý tài sản cho các đơn vị

13/08/2012 | 15:45

Trung tâm Công nghệ thông tin- Đại học Thái Nguyên tổ chức tập huấn, chuyển giao phần mềm tài sản theo mô hình hai cấp của Đại học Thái Nguyên cho các đơn vị thành viên.

Quyết định 805/QD-DHTN V/v Công nhận danh hiệu thi đua năm học 2012

09/08/2012 | 17:18

QĐ V/v Công nhận danh hiệu thi đua năm học 2012 cho các tập thể, cá nhân thuộc Cơ quan Đại học Thái Nguyên.

Thông báo về việc cung cấp đầu mối tư vấn

09/08/2012 | 10:57

Từ ngày 1 tháng 8 năm 2012 Trung tâm Công nghệ thông tin thiết lập đầu mối liên hệ và phân công cán bộ kỹ thuật chuyên trách để tư vấn, hỗ trợ các Đơn vị giải quyết các vướng mắc hoặc xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống mạng, cổng thông tin điện tử và các phần mềm quản lí của Đại học

Báo cáo 6 tháng đầu năm & kế hoạch 6 tháng cuối năm TTCNTT

08/08/2012 | 15:38

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 KẾ HOẠCH DỰ KIẾN CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

Quyết định số 395/QĐ-ĐHTN về việc giải thể Ban CNTT và thành lập Trung tâm CNTT ĐHTN

29/07/2012 | 22:35

Quyết định số 395/QĐ-ĐHTN về việc giải thể Ban CNTT và thành lập Trung tâm CNTT ĐHTN

Quyết định số 561/ĐHTN-VP về việc thành lập Ban biên tập website Đại học Thái Nguyên

29/07/2012 | 13:45

Quyết định số 561/ĐHTN-VP về việc thành lập Ban biên tập, thường trực Ban biên tập và tổ giúp việc của Ban biên tập website Đại học Thái Nguyên.

Trang 6/7 <1234567>