Văn bản - Thông báo

Ngày 25-04-2019

Quyết định 19/QD-DHTN V/v Cử cán bộ tham gia khóa đào tạo an ninh mạng chuyên sâu Sec2Plus

05/01/2013 | 10:46

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Công văn số 07/ĐHTN V/v cử cán bộ tham gia khóa đào tạo an ninh mạng chuyên sâu Sec2plus

03/01/2013 | 17:21

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Công văn số 1664/ĐHTN về việc Quy định về bài viết và quy trình đăng tin bài trên trang thông tin điện tử của Đại học Thái Nguyên

03/01/2013 | 13:34

Chi tiết nội dung trong file đính kèm.

Quyết định 1793/QD-DHTN V/v Thành lập mạng lưới an ninh hệ thống thông tin của ĐHTN

02/01/2013 | 15:46

Nội dung chi tiết tại file đính kèm.

Công văn số 1570/ĐHTN về việc thành lập tổ an ninh hệ thống thông tin của ĐHTN

07/12/2012 | 15:58

Chi tiết nội dung trong file đính kèm.

Quyết định số 1477/QĐ-ĐHTN về việc bổ nhiệm phụ trách kế toán của Trung tâm CNTT

19/11/2012 | 14:48

Nội dung công văn trong file đính kèm

Công văn số 1469/ĐHTN về tăng cường công tác an ninh mạng

16/11/2012 | 15:14

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Kết luận của Giám đốc ĐHTN tại hội nghị tăng cường công tác bảo mật, an toàn dữ liệu và triển khai đợt khảo sát toàn diện cơ sở hạ tầng, đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đổi mới giảng dạy của ĐHTN

14/11/2012 | 22:42

Nội dung công văn trong file đính kèm.

Quyết định số 1425/QĐ-ĐHTN cử đoàn tham dự cuộc thi WOWZAPP2012

07/11/2012 | 18:16

Xem nội dung trong file đính kèm

Công văn số 1411/ĐHTN về việc cử sinh viên tham dự cuộc thi Windows 8 Hackathon Việt Nam 2012

31/10/2012 | 20:54

Chi tiết công văn 1411/DHTN:

Trang 5/7 <1234567>