Văn bản - Thông báo

Ngày 24-04-2019

Thông báo chiêu sinh khóa học an ninh mạng ICS 2013

07/03/2013 | 09:38

Thông báo chiêu sinh khóa học an ninh mạng ICS 2013

Thông báo về việc kiểm tra thiết bị máy tính trước khi đưa vào sử dụng

06/03/2013 | 08:57

Thông báo

Quyết định thành lập tổ chuyên gia xây dựng dự án phát triển tổng thể CNTT giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 của ĐHTN

06/03/2013 | 08:56

Quyết định thành lập tổ chuyên gia

Kết luận hội nghị tổng kết CNTT năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013 tầm nhìn đến năm 2020

06/03/2013 | 08:54

Kết luận hội nghị

Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công nghệ thông tin năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, tầm nhìn đến năm 2020 của Đại học Thái Nguyên

26/02/2013 | 10:49

Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công nghệ thông tin năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, tầm nhìn đến năm 2020 của Đại học Thái Nguyên

Thông báo duy trì hệ thống mạng và cổng thông tin điện tử ĐHTN dịp tết nguyên đán

31/01/2013 | 10:49

Thông báo duy trì hệ thống mạng và cổng thông tin điện tử ĐHTN dịp tết nguyên đán

Cảnh báo phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

22/01/2013 | 14:42

Cảnh báo phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

Công văn số 26/ĐHTN-CNTT về việc Báo cáo tổng kết hoạt động CNTT năm 2012 và kế hoạch 2013

07/01/2013 | 16:42

Công văn số 26/ĐHTN-CNTT về việc Báo cáo tổng kết hoạt động CNTT năm 2012 và kế hoạch 2013

Dự thảo báo cáo công tác 2012 và kế hoạch 2013 của Trung tâm CNTT

07/01/2013 | 11:16

Dự thảo báo cáo công tác 2012 và kế hoạch 2013 của Trung tâm CNTT

Thông báo chiêu sinh khóa học: An ninh mạng chuyên sâu Sec2Plus

05/01/2013 | 10:52

Văn bản đầy đủ trong file đính kèm.

Trang 4/7 <1234567>