Văn bản - Thông báo

Ngày 24-04-2019

Công văn số 1472/ĐHTN-CNTT về việc báo cáo tổng kết hoạt động công nghệ thông tin năm 2013 và kế hoạch năm 2014

28/10/2013 | 14:56

Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Chuẩn trình độ CNTT cho cán bộ công chức. giảng viên và sinh viên Đại học Thái Nguyên (Giai đoạn 2013 - 2015)"

25/10/2013 | 10:28

Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Chuẩn trình độ CNTT cho cán bộ công chức. giảng viên và sinh viên Đại học Thái Nguyên (Giai đoạn 2013 - 2015)"

Công văn số 1407/ĐHTN về việc triển khai đề án Chuẩn CNTT của ĐHTN

22/10/2013 | 08:33

Quyết định 971/QĐ-ĐHTN về việc cử học viên Tham dự lớp tập huấn giảng dạy tin học theo chuẩn IC3.

13/08/2013 | 08:38

.

Đề án chuẩn hóa trình độ và kỹ năng công nghệ thông tin

04/06/2013 | 17:33

Mục tiêu cụ thể của đề án:

Mẫu phiếu khảo sát tình hình triển khai đảm bảo an toàn, an ninh thông tin số

08/04/2013 | 23:46

.

Thư mời tham dự hội thảo

04/04/2013 | 09:47

.

Công văn số 09/CNTT-ĐHTN về việc phát hiện mã độc và biện pháp phòng ngừa

19/03/2013 | 11:17

Red October có tên đầy đủ là Backdoor.Rocra, đây là vũ khí mạng chiếm đoạt dữ liệu của người dùng bằng cách gửi thư điện tử có đính kèm các tệp tin (“.xls” hoặc “.doc”) có chứa mã khai thác lỗ hổng hoặc chèn đường dẫn đến website độc hại để khai thác lỗ hổng bảo mật của chương trình Microsoft Office, nền tảng Java, PDF trên máy tính người sử dụng

Tiêu chí chấm điểm thi đua công nghệ thông tin

19/03/2013 | 10:25

Tiêu chí chấm điểm thi đua công nghệ thông tin

Thông báo chiêu sinh khóa học quản trị hệ thống Microsoft MCSA

07/03/2013 | 09:39

Thông báo chiêu sinh khóa học quản trị hệ thống Microsoft MCSA

Trang 3/7 <1234567>