Văn bản - Thông báo

Ngày 24-04-2019

Kết luận Hội nghị tổng kết hoạt động Công nghệ thông tin - Thư viện năm 2015

16/02/2016 | 10:42

Thông báo Kết luận Hội nghị tổng kết hoạt động CNTT - TV năm 2015 xây dựng kế hoạch công tác năm 2016

Công văn vv tổng kết hoạt động CNTT - TV năm 2015 kế hoạch công tác năm 2016

08/12/2015 | 11:02

Công văn số 4983/BGDĐT-CNTT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 - 2016

14/10/2015 | 15:10

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

14/10/2015 | 15:06

Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành về lĩnh vực an toàn thông tin

18/09/2015 | 08:17

Văn bản bản chỉ đạo điều hành về lĩnh vực an toàn thông tin cập nhật đến ngày 30/6/2015.

Công văn số 21/CNTT-ĐHTN về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của thiết bị lưu trữ USB.

31/10/2014 | 16:45

Công văn số 21/CNTT-ĐHTN về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của thiết bị lưu trữ USB.

Công văn số 1238/ĐHTN-CNTT về việc báo cáo tiến độ triển khai đề án chuẩn hóa trình độ và kĩ năng CNTT

05/09/2014 | 09:15

Quyết định số 595/QĐ-ĐHTN về việc cử cán bộ tham gia "Khóa tập huấn Office 365 và TEI Cho cán bộ/giảng viên CNTT nòng cốt của ĐHTN"

20/05/2014 | 11:19

QĐ số 595/QĐ-ĐHTN ngày 16 tháng 5 năm 2014 về việc tổ chức khóa học tập huấn cho cán bộ/giảng viên CNTT nòng cốt của ĐHTN về " Office 365 và ứng dụng CNTT vào giảng dạy cho giảng viên đại học"

Thông báo về việc Microsoft ngừng hỗ trợ HĐH Windows XP

16/04/2014 | 15:36

Thông báo về việc tăng cường công tác bảo mật thông tin

30/10/2013 | 15:13

Trang 2/7 <1234567>