Văn bản - Thông báo

Ngày 23-05-2019

Kết luận Hội nghị tổng kết hoạt động Công nghệ thông tin - Thư viện năm 2017

04/02/2018 | 08:06

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Đại học Thái Nguyên

27/01/2017 | 22:28

Thông báo số 39/TB-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2017.

Kết luận Hội nghị Tổng kết hoạt động Công nghệ thông tin - Thư viện giai đoạn 2011-2016, Xây dựng kế hoạch công tác giai đoạn 2016-2021

10/01/2017 | 16:22

Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư 03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

07/12/2016 | 16:35

Công văn vv tổng kết hoạt động CNTT - TV năm 2016 kế hoạch công tác năm 2017

07/12/2016 | 09:28

QĐ số 3590/QĐ-ĐHTN về việc cử cán bộ tham gia khóa tập huấn “An ninh, bảo mật và quản trị hệ thống”

18/08/2016 | 08:17

Căn cứ Công văn số 11/CV-CNTT ngày 09/08/2016 của Giám đốc Trung tâm CNTT – Đại học Thái Nguyên về việc đề nghị cử cán bộ tham gia khóa tập huấn; Theo đề nghị của ông Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

CV số 11/CV-CNTT Vv cử cán bộ tham gia khóa tập huấn “An ninh, bảo mật và quản trị hệ thống” cho các cán bộ chuyên trách CNTT trong Đại học Thái Nguyên

10/08/2016 | 03:46

Công văn số 3712/BTTTT - CNTT về việc công nhận một số module bài thi tin học ICDL phù hợp yêu cầu của chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

28/06/2016 | 15:06

Thông tư liên tịch 36-2014-TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

06/04/2016 | 10:08

Công văn số 516/ĐHTN-CNTT về việc Công nhận các chuẩn kĩ năng cơ bản về CNTT

06/04/2016 | 09:34

Trang 1/7 <1234567>