Văn bản - Thông báo

Ngày 18-08-2016

QĐ số 3590/QĐ-ĐHTN về việc cử cán bộ tham gia khóa tập huấn “An ninh, bảo mật và quản trị hệ thống”

Căn cứ Công văn số 11/CV-CNTT ngày 09/08/2016 của Giám đốc Trung tâm CNTT – Đại học Thái Nguyên về việc đề nghị cử cán bộ tham gia khóa tập huấn; Theo đề nghị của ông Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

Các bài liên quan