Văn bản - Thông báo

Ngày 10-08-2016

CV số 11/CV-CNTT Vv cử cán bộ tham gia khóa tập huấn “An ninh, bảo mật và quản trị hệ thống” cho các cán bộ chuyên trách CNTT trong Đại học Thái Nguyên

 

Trung  tâm CNTT – Đại học Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Ứng dụng CNTT – Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức khóa tập huấn "An ninh, bảo mật và quản trị hệ thống"với nội dung cụ thể như sau:
1.Chương trình đào tạo:
(chi tiết tại phụ lục kèm theo).
2. Kế hoạch đào tạo:
Khóa đào tạo sẽ diễn ra trong 10 ngày vào các thứ 7 và chủ nhật. Buổi sáng 7h30-11h30; buổi chiều 1h30 - 5h30, tại Phòng Lab, nhà T1 Đại học Thái Nguyên.  Dự kiến khai giảng vào 8h00, ngày 20/08/2016,
3. Kinh phí đào tạo:
Đại học Thái Nguyên hỗ trợ toàn bộ kinh phí đào tạo và tài liệu học tập . 
4. Đối tượng tham gia:  
Mỗi đơn vị 02(hai) cán bộ chuyên trách CNTT  thuộc các Trung tâm, phòng, bộ phận CNTT - TV.
Đại học Thái Nguyên đề nghị các đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ của đơn vị tham gia hoàn thành tốt khóa học.
Danh sách đề nghị gửi về Trung tâm CNTT – Đại học Thái Nguyên trước ngày 17/08/2016 để Đại học Thái Nguyên làm cơ sở ấn định danh sách đào tạo.      (Bản mềm gửi trước qua địa chỉ email: ttcntt.dhtn@moet.edu.vn).
 Cần thêm thông tin, xin liên hệ: Ông Phạm Ngọc Phương :0986784940.

 

Đính kèm:

Các bài liên quan