Văn bản - Thông báo

Ngày 31-10-2014

Công văn số 21/CNTT-ĐHTN về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của thiết bị lưu trữ USB.

Công văn số 21/CNTT-ĐHTN về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của thiết bị lưu trữ USB.

Kính gửi:   Các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

Ngày 16 tháng 10 năm 2014,  Sở thông tin và Truyền thông Thái Nguyên có công văn  số 708/STTTT-CNTT  gửi Đại học Thái Nguyên thông báo về việc “Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của thiết bị lưu trữ USB”. Theo đó, Trung tâm CNTT thông tin tới các đơn vị thuộc Đại học Thái Nguyên nội dung như sau:

Tại hội nghị Black Hát tháng 8/2014 tại Las Vegas, ba nhà nghiên cứu Karsten Nohl, Sascha KriBler và Jakob Lell đã thông báo về lỗ hổng bảo mật trên một số thiết bị có chức năng lưu trữ USB (gọi tắt là thiết bị USB) đặt tên là BadUSB, nhưng chưa tiết lộ thông tin chi tiết về kỹ thuật và phương pháp thực hiện tấn công. Lỗ hổng này cho phép tin tặc cài đặt mã độc vào phần mềm điều khiển thiết bị (Firmware) của các thiết bị USB để từ đó có thể xâm nhập vào các máy tính kết nối với các thiết bị lưu trữ này.  Do mã độc nằm trong phần mềm điều khiển nên rất khó bị phát hiện và xử lý bằng các công cụ chống mã độc thông thường...

Nội dung chi tiết của công văn trong file đính kèm.

Các bài liên quan