Văn bản - Thông báo

Ngày 20-05-2014

Quyết định số 595/QĐ-ĐHTN về việc cử cán bộ tham gia "Khóa tập huấn Office 365 và TEI Cho cán bộ/giảng viên CNTT nòng cốt của ĐHTN"

QĐ số 595/QĐ-ĐHTN ngày 16 tháng 5 năm 2014 về việc tổ chức khóa học tập huấn cho cán bộ/giảng viên CNTT nòng cốt của ĐHTN về " Office 365 và ứng dụng CNTT vào giảng dạy cho giảng viên đại học"

 

A. Quyết định 595/QĐ-ĐHTN (chi tiết tại file đính kèm)

B. Chương trình tập huấn Office 365 và TEI Cho cán bộ/giảng viên CNTT nòng cốt của ĐHTN

 1. Tập huấn Office 365

Thời gian: 13:30 – 17:30 ngày 22/5/2014

Thời gian

Nội dung

13:30 – 13:40

Khai Mạc

13:40 – 15:00

Hướng dẫn đăng kí và triển khai Office 365

15:00 – 15:15

Nghỉ giải lao

15:15 – 15:45

Hướng dẫn sử dụng Email trong Office 365

15:45 – 16:30

Hướng dẫn tạo website trên SharePoint Online

16:30 – 16:50

Hướng dẫn sử dụng OneDrive for Business

16:50 – 17:30

Hướng dẫn sử dụng Lync Online

17:30

Kết thúc

 2. Tập huấn Ứng dụng CNTT vào giảng dạy cho giảng viên Đại học (TEI)

Thời gian: 8:30 – 16:30 ngày 23/5/2014

Thời gian

Nội dung

8:30 – 8:45

Khai mạc

8:45 – 9:15

Giới thiệu chương trình với công cụ Padlet

9:15 – 9:45

Sử dụng mạng Yammer và công cụ Microsoft Academic Search (MAS)

9:45 – 10:00

Nghỉ giải lao

10:00 – 10:30

Sử dụng phần mềm OneNote

10:30 – 12:00

Đặc điểm người học thế kỉ 21 và Mô hình TPACK

Thiết kế hoạt động học tập phát triển cho người học kỹ năng thế kỉ 21

12:00 – 13:30

Nghỉ trưa

13:30 – 14:00

Đánh giá hoạt động học tập phát triển kỹ năng thế kỉ 21

14:00 – 15:00

Thiết kế một hoạt động học tập vận dụng mô hình TPACK và phát triển được kỹ năng thế kỷ 21

15:00 – 15:15

Nghỉ giải lao

15:15 – 16:15

Báo cáo sản phẩm của các nhóm

16:15 – 16:30

Đóng góp ý kiến và phản hồi

 Ban Tổ chức

Các bài liên quan