Văn bản - Thông báo

Ngày 19-03-2013

Công văn số 09/CNTT-ĐHTN về việc phát hiện mã độc và biện pháp phòng ngừa

Red October có tên đầy đủ là Backdoor.Rocra, đây là vũ khí mạng chiếm đoạt dữ liệu của người dùng bằng cách gửi thư điện tử có đính kèm các tệp tin (“.xls” hoặc “.doc”) có chứa mã khai thác lỗ hổng hoặc chèn đường dẫn đến website độc hại để khai thác lỗ hổng bảo mật của chương trình Microsoft Office, nền tảng Java, PDF trên máy tính người sử dụng

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Các bài liên quan