Giới thiệu

Ngày 30-05-2011

Giới thiệu về Trung tâm - ITC

Trung tâm Công nghệ thông tin (tên tiếng Anh là Information Technology Center – Thai Nguyen University gọi tắt là ITC-TNU) là một đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên với vai trò là đơn vị tư vấn cho Đại học Thái Nguyên về chiến lược phát triển cũng như quản lý, vận hành toàn bộ mạng lưới công nghệ thông tin của toàn Đại học.


I.  Tên gọi và trụ sở giao dịch

1. Tên tiếng Việt: Trung tâm Công nghệ thông tin Đại học Thái Nguyên

2. Tên tiếng Anh: The Information Technology Center of ThaiNguyen University

3. Tên viết tắt trong giao dịch: ITC-TNU.

 4. Trụ sở: Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

II. Vị trí của Trung tâm Công nghệ thông tin

1. Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 395 /QĐ-ĐHTN ngày 07/5/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị dịch vụ trực thuộc và chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, bộ máy, tài chính của Đại học Thái Nguyên.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin có con dấu riêng.

III. Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Add: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng ĐHTN, Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Tel: (+84) 280.3840.088   hoặc  (+84) 280.3754.709
Fax: (+84) 280.3840.088
Email: ttcntt.dhtnmoet.edu.vn  hoặc  ttcntttnu.edu.vn
 Bản đồ chỉ dẫn:

Các bài liên quan