Giới thiệu

Ngày 10-08-2012

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ Trung tâm ITC- Đại học Thái Nguyên

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Add: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng ĐHTN, Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Tel: (+84) 280.3840.088   hoặc  (+84) 280.3754.709
Fax: (+84) 280.3840.088
Email: ttcntt.dhtnmoet.edu.vn  hoặc  ttcntttnu.edu.vn
 Bản đồ chỉ dẫn:

Các bài liên quan