Tin ITC

Ngày 15-03-2018

Tin mới:

NGƯT.TS Nguyễn Minh Tân, Giám đốc Trung tâm CNTT Đại học Thái Nguyên (ITC) vừa được vinh danh vào top 100 gương mặt  trí thức Việt Nam tiêu biểu, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

Ảnh: Lễ trao tặng Bảng vàng danh dự và tranh đồng: “Tâm - Tài - Trí - Dũng”  do Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hoá Việt Nam tổ chức tại khu di tích Phủ Chủ Tịch, ngày 12/3/2018.

Ngày 11 tháng 3 năm 2018, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch, Viện Khoa học Phát triển nhân lực kinh tế và Văn hóa Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Bảng vàng danh dự và tranh đồng: “Tâm – Tài – Trí – Dũng” cho 100 gương mặt trí thức tiêu biểu đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam năm 2017. Trung tâm Công nghệ thông tin – Đại học Thái Nguyên vinh dự có NGƯT. TS. Nguyễn Minh Tân được chọn là 1 trong 100 gương mặt tiêu biểu lần này.

Các bài liên quan