Tin ITC

Ngày 21-12-2017

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Đại học Thái Nguyên được chủ tịch nước phong tặng "Nhà giáo ưu tú"

Ngày 18/11/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã kí ban hành Quyết định số 2380/QĐ-CTN và 2381/QĐ-CTN, phong tặng danh hiệu NHÀ GIÁO NHÂN DÂN và NHÀ GIÁO ƯU TÚ cho các cá nhân đã có công lớn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của dân tộc.
Ngày 18/11/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã kí ban hành Quyết định số 2380/QĐ-CTN và 2381/QĐ-CTN, phong tặng danh hiệu NHÀ GIÁO NHÂN DÂN và NHÀ GIÁO ƯU TÚ cho các cá nhân đã có công lớn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của dân tộc.

Đại học Thái Nguyên vinh dự có 02 Nhà giáo nhân dân và 11 Nhà giáo ưu tú, trong đó, Tiến sĩ Nguyễn Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên đã vinh dự được phong tặng Nhà giáo ưu tú trong đợt này. 

Đây là phần thưởng và ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của Tiến sĩ Nguyễn Minh Tân sau 40 năm rèn luyện, học tập, giảng dạy  và cống hiến trong ngành giáo dục. 

Thành tích này có sự đóng góp công sức rất lớn của cán bộ, viên chức của Trung tâm CNTT- ĐHTN nói riêng và của các Thày, cô giáo Đại học Thái Nguyên nói chung.

Thông tin về các quyết định liên quan của Chủ tịch nước được thông tin tại địa chỉ website của Văn phòng chủ tịch nước: 

http://www.vpctn.gov.vn/Pages/chitietvb.aspx?lname=QuanLyVanBan&loaivb=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%E1%BB%A7a%20L%C4%90NN&itemID=469

 

- Tin bài: Nguyễn Thanh Hải -


Các bài liên quan