Tin ITC

Ngày 20-01-2017

Tổ chức kỳ thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đầu tiên tại tỉnh Sơn La

Ngày 15/01/2017 Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên đã phối hợp với Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức kỳ thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho hơn 100 thí sinh.

Đây là hoạt động phối hợp giữa Đại học Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Sơn La nhằm triển khai Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BDGĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin.


Thời gian tới, Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Sơn La sẽ tiếp tục phối hợp bồi dưỡng và khảo thí trình độ Tin học cho cán bộ, viên chức và người có nhu cầu tại tỉnh Sơn La.

Thí sinh có nhu cầu ôn tập và thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, vui lòng liên hệ với Trung tâm CNTT - ĐHTN:

- Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại: 02803 840 088 - 02803 754 709.

- Email: ttcntt@tnu.edu.vn

- Website: http://itc.tnu.edu.vn

 


Các bài liên quan