Tin ITC

Ngày 23-09-2016

Tập huấn công tác bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của Đại học Thái Nguyên

Ngày 14 tháng 9 năm 2016, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Tập huấn công tác bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của Đại học Thái Nguyên cho 24 cán bộ, giảng viên.

Đây là một trong những hoạt động chuẩn bị của Đại học Thái Nguyên nhằm triển khai Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BDGĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin.


Tiến sĩ Nguyễn Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên, Trao đổi tại hội nghị

Đến nay, mọi điều kiện cần thiết để tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đã được ĐHTN chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đáp ứng mọi yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BDGĐT-BTTTT và các quy định liên quan khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ liên quan.

Trong thời gian tới, ĐHTN sẽ tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh, Thành Phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 840088 - 02803 653048

Email: ttcntt@tnu.edu.vn - nguyenthanhhai@tnu.edu.vn

Các bài liên quan