Tin ITC

Ngày 08-08-2016

Top 10 trường đại học của Việt Nam theo xếp hạng của Webometrics

Mới đây, Webometrics cho công bố Bảng xếp hạng kỳ tháng 07/2016 cho hơn 25.000 Viện/trường đại học trên thế giới, theo đó Việt Nam có 121 Viện/ trường trong tổng số gần 500 Viện/trường lọt vào danh sách này. Đại học Thái Nguyên nằm trong Top 10 trường đại học của Việt Nam theo xếp hạng của Webometric.

Webometrics là hệ thống uy tín trên thế giới đánh giá Website của các Viện/ Trường Đại học dựa trên chính Website của trường đó. Tuy nhiên, đây không phải là bảng xếp hạng đánh giá thông thường về website của các trường Đại học nữa, mà đang tiếp cận đến chỉ báo toàn diện hơn ở mức độ hoạt động toàn cầu của các trường Đại học (university global performance), gồm cả hai yếu tố: Mức độ số hoá và Xuất bản quốc tế.

 

Xếp hạng Webometrics hiện nay không chỉ dựa vào quy mô, số lần truy cập hay hình thức thiết kế trang web mà tập trung thúc đẩy công bố điện tử các kết quả nghiên cứu, tài liệu và thông tin khoa học; đồng thời đánh giá chất lượng tổng thể các mặt hoạt động của cơ sở giáo dục đại học được thể hiện trên website.Trong đó, đã coi trọng các công bố nghiên cứu trên mạng như số lượng các bài báo khoa học, cùng các trích dẫn thông qua dữ liệu của Scimago với trọng số lên tới 30% (Trước đây trọng số này là 15%).

 

Theo bảng xếp hạng, 10 đại học dẫn đầu thế giới lần lượt là: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, University of California Berkeley, University of Michigan, Cornell University, University of Washington, Columbia Univetsity New York, University of Pennsylvania; University of Oxford. Trong đó có 9 trường của Mỹ(US) và 1 trường của Anh quốc (UK).

 

 

Theo bảng xếp hạng của Webomatrics cho hơn 25.000 Viện/trường đại học trên thế giới, Việt Nam có 121 Viện/ trường trong tổng số gần 500 Viện/trường đại học, cao đẳng lọt vào danh sách này. Trong đó cổng thông tin điện tử của Đại học Thái Nguyên xếp thứ 10 trong các trường đại học của Việt Nam.

 

 

 

Cũng cần nói thêm rằng, trong các đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên (Hiện nay đang sử dụng tên miền riêng) chỉ có 2 đơn vị là Trường đại học Nông Lâm xếp thứ 29 và Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp xếp thứ 82 trong 121 trường đại học của Việt nam đã lọt vào bảng xếp hạng của Webomatrics!

 

Mặc dù xếp hạng Webometrics chưa phản ánh đầy đủ như bảng xếp hạng QS, tuy nhiên với việc đổi mới cách đánh giá của Webometrics hiện nay thì kết quả xếp hạng này cũng rất quan trọng. Và sẽ là căn cứ tham khảo quan trọng cho các trường đại học và sinh viên nước ngoài trong quá trình hợp tác quốc tế về mọi mặt.

 

Tin bài: Top 10 trường đại học của Việt Nam theo xếp hạng của Webometrics.


Tin bài: PGS. TS Nguyễn Hữu Công - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên

 


Các bài liên quan