Tin ITC

Ngày 26-07-2016

Trung tâm CNTT, Đại học Thái Nguyên hợp tác đánh giá chuẩn Công nghệ thông tin cho 03 đơn vị

Trong các ngày 07, 18 và 20/7/2016, Đại học Thái Nguyên đã ký kết thỏa thuận hợp tác bồi dưỡng, đánh giá chuẩn Công nghệ thông tin cho 03 đơn vị.

Đó là

- Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

- Trung tâm Dạy nghề huyện Phú Bình

- Trung tâm Dạy nghề Người khuyết tật Thái Nguyên

Nội dung chính của thỏa thuận hợp tác giữa là phối hợp tổ chức ôn tập, đánh giã kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và các cá nhân quan tâm theo các chuẩn:

1. Chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin theo quy định tại thông tư 03/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông; Thông tư 17/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Thông tin & truyền thông. 

2. Chuẩn Công nghệ thông tin quốc tế ICDL.

3. Chuẩn Công nghệ thông tin quốc tế IC3.

- Nguyễn Thanh Hải -

Các bài liên quan