Tin ITC

Ngày 13-07-2016

Trao chứng chỉ ICDL cho thí sinh thi đợt ngày 16/6/2016 tại Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên

Ngày 16/6/2016, Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức 01 đợt thi chứng chỉ ICDL 6 module cơ bản cho thí sinh.

Kết quả thi đợt này đạt 98,95%. Trong đó, có nhiều học viên đạt điểm tuyệt đối (360/360 điểm) của một số kỹ năng như:

- Hiểu biết cơ bản về máy tính,

- Mạng căn bản,

- Cộng tác trên mạng trực tuyến.

Trong thời gian tới, Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp tục mở các khóa bồi dưỡng kiến thức và các khóa thi ICDL.

Thí sinh có nhu cầu học và thi, vui lòng liên hệ:

Mr Nguyễn Thanh Hải, Điện thoại 0968 550 888, email: nguyenthanhhai@tnu.edu.vn. 

Trao chứng chỉ cho thí sinh.

Các bài liên quan