Tin ITC

Ngày 27-06-2016

Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên trở thành Trung tâm Khảo thí ICDL

ICDL Việt Nam trao chứng nhận Trung tâm Khảo thí ICDL cho Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên.

Ngày 15/4/2016, Tại Đại học Thái Nguyên, Trung tâm Công nghệ thông tin đã ký kết Hợp đồng triển khai ICDL với ICDL Việt Nam – Công ty Cổ phần SpringBoard4 Việt Nam, trước sự chứng kiến của đại diện hai đơn vị.

Bà Đào Mai Anh, Chủ tịch ICDL Việt Nam trao chứng nhận Trung tâm Khảo thí ICDL cho Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên:


TS Nguyễn Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên công bố Chính sách Phát triển ICDL, nhấn mạnh sự nỗ lực tiên phong của Đại học trong việc xây dựng Đề án nâng cao trình độ và năng lực CNTT cho Học sinh - Sinh viên.

Đại họcThái Nguyên cũng đã chính thức công nhận tính pháp lý của chứng chỉ CNTT Quốc tế ICDL. Theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHTN, Trung tâm CNTT sẽ là đơn vị trực tiếp hợp tác cùng ICDL Việt Nam triển khai bồi dưỡng đánh giá trình độ tin học của sinh viên, cán bộ, giảng viên của Đại học và người có nhu cầu.

- Nguyễn Thanh Hải -


Các bài liên quan