Các căn cứ pháp lý tổ chức bồi dưỡng chuẩn kiến thức CNTT của Trung tâm CNTT - ĐHTN

Ngày 23-04-2016

Các căn cứ pháp lý tổ chức bồi dưỡng chuẩn kiến thức CNTT của Trung tâm CNTT - ĐHTN

Các văn bản này bao gồm:

1. Biên bản thỏa thuận hợp tác của ĐHTN với IIG Việt Nam (Chứng chỉ IC3 Quốc Tế)

2. Biên bản thỏa thuận hợp tác của ĐHTN với ICDL Việt Nam (Chứng chỉ ICDL Quốc Tế)

3. Chứng nhận ủy quyền cho Trung tâm đánh giá kĩ năng CNTT theo chuẩn ICDL do Giám đốc  tổ chức   ICDL châu Á kí.  

4. Các văn bản của Bộ Thông tin Truyền thông công nhận tính tương đương của các Chuẩn IC3 và ICDL với chuẩn  kĩ năng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/BTTTT (CV số 2819 và 3712 Bộ TT-TT).

5. Công văn số  516 /ĐHTN-CNTT Quy định về việc công nhận tính tương đương  và giá trị sử dụng của 3  chuẩn : IC3, ICDL và chuẩn 6 kĩ năng theo Thông tư 03/BTTTT.

- Nguyễn Thanh Hải -

Các bài liên quan