Tin ITC

Ngày 22-03-2016

Tổng kết công tác thông tin thư viện năm 2015

Chiều 28/01, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết công tác thông tin thư viện năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Dự Hội nghị có đại diện Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Học liệu, đại diện Ban Giám hiệu và lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin Thư viện các cơ sở giáo dục đại học thành viên trực thuộc Đại học. PGS. TS Nguyễn Hữu Công – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên chủ trì Hội nghị.

Năm 2015 được đánh giá là một năm mạng lưới công nghệ thông tin của Đại học Thái Nguyên gặt hái được nhiều thành công, không những khẳng định được vị thế, uy tín trong Đại học mà bước đầu đã tạo dựng được ấn tượng tốt với nhiều đơn vị, địa phương trong cả nước. Cổng thông tin điện tử và website của Đại học Thái Nguyên đã được các tổ chức xếp hạng quốc gia và quốc tế đánh giá cao và đã dẫn đầu trong số hơn 400 trường đại học trong nước.

Trình độ và kỹ năng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên của Đại học Thái Nguyên đã được cải thiện và nâng cao rõ rệt với trên 80% đạt chuẩn quốc tế, tạo tiền đề cho việc triển khai Đề án Tin học hóa, phát huy hiệu quả của việc sử dụng và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu, tài nguyên số, các phần mềm tác nghiệp, phần mềm ứng dụng đã được đầu tư.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được cải thiện, nâng cao đáng kể thông qua các dự án chung của Đại học Thái Nguyên và các dự án đầu tư của các đơn vị thành viên, tạo tiền đề cho việc triển khai 02 Đề án của Đảng ủy giai đoạn 2016 – 2020.

Công tác thông tin – thư viện trong năm vừa qua đã rất chú trọng tới việc tập trung nâng cao chất lượng và bổ sung các loại hình dịch vụ thông tin thư viện quan trọng, đồng thời đã cơ bản vận hành ổn định phần mềm quản trị thư viện. Với lượng tài liệu in và tài liệu điện tử đều được bổ sung tương đối phù hợp với nhu cầu của người dùng với kết quả đáng khích lệ. Trong năm 2015, hệ thống thư viện trong toàn Đại học đã phục vụ 493.741 lượt bạn đọc đến sử dụng thư viện, tăng 17,4% so với năm 2014. Trong khi đó số lượng bạn đọc sử dụng thư viện từ xa đã tăng lên hơn 2 triệu lượt, tương đương với mức tăng trên 99%. Điều này cho thấy, nhu cầu sử dụng các nguồn tài liệu điện tử, truy cập tài liệu từ xa của người dùng tin học là rất lớn và định hướng của hệ thống thư viện Đại học Thái Nguyên về việc tăng cường tài liệu điện tử, từng bước chuyển đổi thư viện truyền thống sang thư viện điện tử là hoàn toàn phù hợp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác công nghệ thông tin – thư viện trong năm 2015 của Đại học Thái Nguyên vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới như: cơ sở vật chất hạ tầng cho công tác công nghệ thông tin - thư viện tuy đã được quan tâm đầu tư song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới; trang thiết bị thiếu, chưa đồng bộ nên khó khăn trong việc triển khai áp dụng phần mềm thư viện; máy móc thiết bị tại một số đơn vị đã quá hạn sử dụng, hỏng hóc thường xuyên; kinh phí bổ sung tài liệu hạn chế; một số cán bộ thư viện còn thiếu và yếu về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tâm lý công tác còn dao động, chưa thực sự nhiệt tình.

Xuất phát từ định hướng xây dựng và phát triển chung của Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020 đó là “Xây dựng và phát triển Đại học Thái Nguyên thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ cho phát triển kinh tế văn hóa và xã hội Vùng miền núi phía Bắc, nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước”, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã đề ra 02 chương trình cụ thể liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin đó là Đề án số 03: “Tiếp tục chuẩn hóa tin học và ngoại ngữ đối với cán bộ, giảng viên, viên chức, sinh viên” và Đề án số 07 “Xây dựng Đại học Điện tử”.

Thảo luận tại Hội nghị, đã có 13 ý kiến của các đại biểu đại diện cho các đơn vị góp ý, theo đó, các đại biểu đều nhất trí với nội dung báo cáo tổng kết công tác công nghệ thông tin – thư viện năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thảo luận đưa ra các ý kiến, trao đổi cách làm hay để mục tiêu đến năm 2020, công nghệ thông tin được ứng dụng sâu rộng trong quản lý, điều hành, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực hoạt động khác, đáp ứng các tiêu chí của một đại học điện tử; xây dựng, phát triển Đại học Thái Nguyên trở thành Đại học điện tử theo nghĩa ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành mọi lĩnh vực quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức dạy và học trong toàn Đại học. Đồng thời, các đại biểu cũng đã đưa ra một số kiến nghị như: Đại học Thái Nguyên cần có quy định chung về việc thanh lý sách cũ; cần sự chỉ đạo quyết liệt hơn từ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc bắt buộc đối với các cá nhân thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học trở lên để Đại học thực hiện việc số hóa tài liệu; đề nghị Đảng ủy cần có nghị quyết chuyên đề riêng về công nghệ thông tin – thư viện, trong đó đặc biệt lưu ý tới vấn đề nguồn nhân lực và tài chính; việc nâng cao thứ hạng cổng thông tin điện tử các đơn vị….

 Đính kèm: Tổng kết công tác thông tin thư viện năm 2015

 Tin bài: Thanh Loan - TNU Media

Các bài liên quan