Tin ITC

Ngày 22-03-2016

Một số điều cần biết về chứng chỉ ICDL

Theo công văn số 3712/BTTTT – CNTT vào ngày 13/11/2015, Bộ Thông tin & Truyền thông đã chính thức công nhận ICDL hoàn toàn đáp ứng và phù hợp yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT được quy định bởi Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ban hành ngày 11/3/2014 về “Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT”.

Danh mục công nhận Module ICDL phù hợp với chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT của Bộ TT&TT 

1. Vài nét giới thiệu về ICDL
 • - Là chứng chỉ tin học phổ cập nhất thế giới.
 • - Được xem là tiêu chuẩn toàn cầu về kỹ năng máy tính.
 • - Hiện có mặt tại 148 quốc gia, với 41 ngôn ngữ khác nhau và hơn 11 triệu thí sinh tham dự.
 • - Được xây dựng và phát triển bởi tổ chức ECDL quốc tế – http://www.ecdl.org
2. Module ICDL
 Bộ chứng chỉ ICDL bao gồm 17 mô-đun khác nhau và được chia thành ba nhóm: Mô-đun cơ bản, Mô-đun tiêu chuẩn và Mô-đun nâng cao.
A. Mô-đun cơ bản và tiêu chuẩn:
 • - Cơ bản về CNTT và truyền thông (ICT)
 • - Cơ bản về mạng trực tuyến
 • - Xử lý văn bản
 • - Sử dụng bảng tính
 • - Sử dụng trình chiếu
 • - Sử dụng hệ quản trị CSDL
 • - Biên tập web
 • - Biên tập ảnh
 • - Lập kế hoạch dự án
 • - Cộng tác trên mạng trực tuyến
 • - An toàn và bảo mật CNTT
 • - Thiết kế đồ họa hai chiều (2D CAD)
 • - Sử dụng hệ thống thông tin Y tế (HIS)
B. Mô-đun nâng cao:
 • - Xử lý văn bản nâng cao
 • - Sử dụng bảng tính nâng cao
 • - Sử dụng trình chiếu nâng cao
 • - Cơ sở dữ liệu nâng cao

Bài thi mẫu thực hành trong ICDL

Chứng chỉ mẫu của ICDL

Các bài liên quan