Tin ITC

Ngày 10-09-2015

Đôi điều về "Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin" và chứng chỉ IC3, ICDL, MOS

Đổi mới phương pháp giáo dục và tăng cường khả năng hội nhập quốc tế cho học viên, sinh viên đã trở thành mục tiêu quan trọng trong đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng, trường nghề ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đối với các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực thì mục tiêu này càng mang vai trò trọng yếu. Để tham gia thị trường lao động quốc tế, ngoài yêu cầu chuyên môn, sinh viên cần phải đáp ứng được yêu cầu về Ngoại ngữ và Tin học.

Đến thời điểm hiện tại chứng chỉ Tin học A, B, C có thể nói là đã "lỗi thời" với nhiều bất cập. Nhiều tạp chí công nghệ đã có bài viết về chuyện này, bạn có thể tham khảo ở các link:

1. http://tapchibcvt.gov.vn/…/Chuan-ky-nang-su-dung-CNTT-dap-u…-

2. http://elearning.com.vn/…/su-can-thiet-phai-xay-dung-he-tho…

3. http://www.taichinhdientu.vn/…/Chuan-hoa…/201412/139747.dfis

Chính vì vậy, tháng 03 năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã vào cuộc và đưa ra Thông tư 03/2014/TT-BTTTT  Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Theo đó, chuẩn kỹ năng CNTT bao gồm 2 mức là kỹ năng cơ bản và kỹ năng nâng cao.

Tiếp đó, ngày 15/12/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông ra CV số 3656/BTTTT-CNTT nhấn mạnh chứng chỉ Tin học A,B,C không còn phù hợp trong việc đánh giá năng lực sử dụng Tin học Văn phòng.

Ngày 31/8/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 2819/BTTTT-CNTT về việc công nhận bài thi tin học văn phòng IC3 và MOS cấp độ Specialist đáp ứng yêu cầu về chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT tương ứng là cơ bản (IC3) và nâng cao (MOS cấp độ Specialist, bao gồm: Xử lý văn bản nâng cao; sử dụng bảng tính nâng cao, sử dụng trình chiếu nâng cao và Sử dụng hệ quản trị CSDL).

Tiếp theo, ngày 13/11/2015, Bộ Thông tin truyền thông có công văn số 3712/BTTTT – CNTT chính thức công nhận ICDL hoàn toàn đáp ứng và phù hợp yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT được quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Chi tiết công văn 2819/BTTTT-CNTT:

Như vậy, các bạn có thể yên tâm rằng chứng chỉ IC3, ICDL (với các module phù hợp) có thể tương đương với chuẩn kỹ năng cơ bản, chứng chỉ MOS cấp độ Specialist tương đương với các module nâng cao tương ứng, theo thông tư 03 /2014/TT-BTTTT!

Tuy nhiên, còn một vấn đề bên lề nữa là sẽ cần phải mất một thời gian dài để thống nhất giữa các bên bao gồm Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, các Sở Ban Ngành liên quan ... về việc khi nào và ở đâu sẽ áp dụng chứng chỉ IC3, MOS làm chuẩn đầu ra, tuyển dụng viên chức ...

Do đó, mỗi người tùy vào yêu cầu cụ thể của đơn vị mình học tập, làm việc mà có quyết định chọn thi hay không các chứng chỉ Tin học IC3, ICDL, MOS ... cho phù hợp.

- Nguyễn Thanh Hải -

Các bài liên quan