Giải pháp thực hiện đề án chuẩn trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, giảng viên và sinh viên đại học Thái Nguyên (giai đoạn 2013 - 2015)

Nguyên tắc quản lí

Đề án triển khai trong một thời gian dài (2013-2015), tác động lên nhiều đối tượng (cán bộ, công chức, giảng viên và sinh viên). Vì vậy, để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, cần thành lập một Ban chỉ đạo thực hiện đề án do Giám đốc Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) trực tiếp phụ trách (Trưởng ban), Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin (ITC), Ban Đào tạo, Ban thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục (TTKT&ĐBCL) và Thủ trưởng các cơ sở đào tạo (hoặc người được ủy quyền) làm ủy viên.

Ngoài ra có thể có các tổ chuyên môn giúp việc (nếu cần thiết).

Phương thức điều hành

 Ban chỉ đạo điều phối chung mọi hoạt động của đề án theo nội dung, kế hoạch đã được BGĐ phê duyệt thông qua bộ phận thường trực.

ITC làm đầu mối trong việc tham mưu, soạn thảo nội dung, kế hoạch, cách thức phối hợp, hợp tác với Certiport Hoa Kỳ thông qua IIG  về một số nội dung trọng tâm như:

- Tổ chức các điều kiện về cơ sở vật chất và kĩ thuật (Testsite, phòng máy, mạng, cơ sở dữ liệu…), giám sát hoạt động  thi trực tuyến để lấy chứng chỉ quốc tế  IC3 tại ĐHTN

- Hỗ trợ đào tạo, tập huấn TOT (Training of Trainer) cho nhóm giảng viên nòng cốt.

- Hỗ trợ khung chương trình, giáo trình chuẩn (trọn bộ 03 cuốn giáo trình IC3 bản gốc) để ĐHTN có thể nhân bản cho học viên tham gia thi lấy chứng chỉ quốc tế IC3 hoặc làm tài liệu tham khảo cho giảng viên và sinh viên học môn tin học đại cương.

-  Chứng chỉ quốc tế IC3 do Certiport Hoa Kỳ cấp, căn cứ trên kết quả thi trực tuyến. Chứng chỉ hoàn thành  khóa tập huấn, đào tạo kĩ năng sư phạm (TOT) thực hiện theo quy định chung của Bộ GD&ĐT, do Giám đốc ĐHTN kí và cấp dựa trên kết quả kiểm tra, đánh giá cuối khóa tập huấn do ĐHTN và IIG phối hợp tổ chức.

 Ban TTKT&ĐBCL chủ trì và phối hợp với Ban Đào tạo, TT.CNTT và các cơ sở đào tạo chỉ đạo, tổ chức, giám sát, thẩm định việc xây dựng chuẩn đầu ra môn tin học đại cương, xây dựng chương trình, giáo trình, ngân hàng câu hỏi môn tin học đại cương theo chuẩn đầu ra đã thống nhất…    

 Ban giám hiệu các trường (Ban lãnh đạo Khoa trực thuộc) chủ trì và chỉ đạo việc tổ chức giảng dạy, kiểm tra, thi hết môn tin học đại cương và xác nhận kết quả học tập theo quy chế đào tạo hiện hành. 

Lộ trình và cách thức thực hiện

Xây dựng chương trình và ký kết các văn bản hợp tác với IIG về IC3

 Chương trình hợp tác

 Đại học Thái Nguyên và  IIG Việt Nam  sẽ hợp tác trong các hoạt động cụ thể sau:

- Hỗ trợ đào tạo khoảng 50 cán bộ do ĐHTN lựa chọn giới thiệu để trở thành giảng viên giảng dạy chương trình Tin học theo chuẩn IC3 (nhóm nòng cốt -TOT).

- Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, các cán bộ này được thi sát hạch lấy chứng nhận hoàn thành khóa học và đủ điều kiện giảng dạy chương trình theo chuẩn IC3.

- IIG và ITC sẽ phối hợp  tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho các ứng viên là các đối tượng có nhu cầu bổ sung, trang bị đủ kiến thức và kĩ năng tham dự  kì thi và lấy chứng chỉ quốc tế IC3.

- IIG sẽ cho phép ĐHTN sử dụng, nhân bản chương trình và bộ giáo trình IC3 (trọn bộ 3 cuốn) phục vụ cho cán bộ, sinh viên của ĐHTN tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nói trên với mức phí ưu đãi đã nêu ở phần trên.   

- IIG và ITC cùng phối hợp xây dựng Testsite, thành lập các phòng thi và tổ chức các đợt thi lấy chứng chỉ IC3 tại Đại học Thái Nguyên .

- IIG sẽ thay mặt Certiport Hoa Kỳ cấp chứng chỉ IC3 cho các ứng viên đạt chuẩn.

Cách thức hợp tác:

- Giám đốc ĐHTN và Giám đốc IIG sẽ ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận chung về việc phối hợp, triển khai áp chuẩn quốc tế  IC3 tại ĐHTN.

 (văn bản hợp tác được trình bày trong phụ lục kèm theo)

- ITC làm đơn vị đầu mối, kí kết các hợp đồng triển khai cụ thể với IIG Việt Nam để tổ chức đào tạo giảng viên (TOT), tổ chức thi và cấp chứng chỉ IC3 tại ĐHTN cho mọi đối tượng có nhu cầu .

Áp chuẩn quốc tế  IC3 cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên  của ĐHTN

Tập huấn giảng viên (TOT)

- Mục tiêu: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho những cán bộ, giảng viên có đủ trình độ, kĩ năng  giảng dạy tin học theo chuẩn IC3.

- Đối tượng: khoảng 50 cán bộ, giảng viên, là kĩ sư, cử nhân ngành CNTT, Sư phạm Toán tin, do ĐHTN và các đơn vị thành viên tuyển chọn và giới thiệu.

 - Tiêu chí lựa chọn TOT:

      - Là công chức trong biên chế hoặc hợp đồng làm việc dài hạn tại ĐHTN

      - Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác hoặc giảng dạy về tin học và CNTT.

      - Có nguyện vọng và tự nguyện tham gia giảng dạy môn học theo chuẩn IC3.

- Cách thức tổ chức:

Đại học Thái Nguyên sẽ gửi các tiêu chí để các đơn vị thành viên giới thiệu, đề cử. Danh sách được lựa chọn sẽ do Giám đốc ĐHTN phê duyệt  và quyết định.

      ITC chuẩn bị khâu tổ chức, nhân sự, địa điểm, phòng học và phòng thi.

      IIG cử giảng viên lên tập huấn tại Đại học Thái Nguyên.

      Thời lượng cho mỗi khóa đào tạo là 06 buổi, liên tục trong 03 ngày (dự kiến vào nửa đầu tháng 8.2013)

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, các cán bộ này được thi sát hạch lấy chứng nhận hoàn thành khóa học và đủ điều kiện giảng dạy chương trình theo chuẩn IC3.

Kinh phí tổ chức tập huấn và thi lấy chứng chỉ cho nhóm TOT sẽ do ĐHTN hỗ trợ.

Bộ phận thường trực của Ban chỉ đạo lập kế hoạch, dự toán chi tiết trình Trưởng ban chỉ đạo phê duyệt  trước khi triển khai.

Tổ chức đào tạo ứng viên có nhu cầu lấy chứng chỉ quốc tế IC3

- Mục tiêu đào tạo:

Nâng cao năng lực, trình độ khai thác, sử dụng CNTT, giúp người học có đủ khả năng thi đạt và được cấp chứng chỉ Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, các cán bộ này được thi sát hạch lấy chứng nhận hoàn thành khóa học và đủ điều kiện giảng dạy chương trình theo chuẩn IC3.

- Đối tượng tuyển sinh:

-        Các ứng viên đăng kí dự thi tuyển dụng công chức của ĐHTN.

-        Học sinh, sinh viên, người lao động trong và ngoài ĐHTN có nhu cầu nâng cao trình độ, kĩ năng sử dụng, khai thác CNTT, tăng cơ hội tìm kiếm việc làm.

- Cách thức tổ chức:

ĐHTN sẽ tổ chức giới thiệu, quảng bá, chiêu sinh; thiết kế Testsite dành riêng cho việc tổ chức thi trực tuyến,  chuẩn bị các điều kiện về phòng học, trang thiết bị, Internet,  chương trình, giáo trình và tài liệu học tập để  tổ chức các lớp học cho các  đối tượng đăng ký.

IIG Việt Nam và ITC phối hợp tổ chức các đợt thi và cấp chứng chỉ quốc tế cho các ứng viên có nhu cầu và đăng kí thi tại Thái Nguyên với mức lệ phi ưu đãi như đã nêu trong thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên.

Kế hoạch thời gian:

Năm 2013 tổ chức 3 khóa đào tạo (vào  tháng 9, tháng 10 và tháng 11), những năm sau, mỗi năm sẽ tổ chức ít nhất 4 khóa, đáp ứng đủ nhu cầu của các ứng viên đăng kí.

Xây dựng và áp chuẩn môn tin học đại cương cho sinh viên các trường thành viên đạt mức tương đương (hoặc tiệm cận) chuẩn quốc tế IC3

Tổ chức xây dựng đề cương chương trình, giáo trình và ngân hàng đề thi môn tin học đại cương (tương đương) chuẩn  IC3:

Ban Đào tạo làm đầu mối phối hợp Ban TTKT&ĐBCL và ITC tổ chức và chỉ đạo đội ngũ TOT vừa được tập huấn triển khai xây dựng đề cương, chương trình môn tin học đại cương hướng tới đạt chuẩn đầu ra thống nhất trong toàn Đại học (tương đương  IC3).

Quy trình, cách thức, tiêu chí xây dựng đề cương và biên soạn giáo trình, ngân hàng đề thi… sẽ do chính đội ngũ TOT (Đại diện cho đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy môn học) bàn bạc, thống nhất.

Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian và kinh phí, có thể dựa trên khung chương trình và bộ giáo trình IC3  mà Certiport đã cung cấp, đồng thời tham khảo thêm đề cương môn học đã được đề xuất trong bản Đề án đã được giám đốc phê duyệt.

Giám đốc ĐHTN, chỉ đạo các Ban chức năng liên quan của ĐHTN và Thủ trưởng các đơn vị đào tạo tổ chức thẩm định, nghiệm thu và ban hành đề cương, chương trình môn học và tổ chức giảng dạy theo các quy định hiện hành.    

Tổ chức giảng dạy, tổ chức đánh giá kết quả  theo chuẩn đầu ra mới

Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, thông qua các phòng chức năng của đơn vị (phòng Đào tạo, Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, Trung tâm (phòng) CNTT… trực tiếp chỉ đạo các bộ môn Tin học tổ chức việc giảng dạy, kiểm tra, đánh giá  môn học theo quy chế đào tạo của Bộ và các quy định hiện hành của ĐHTN.

Kết quả kiểm tra, đánh giá cuối kì môn học chính khóa là căn cứ xét lên lớp và tốt nghiệp. Sinh viên không bắt buộc phải có chứng chỉ tin học nào khác.

Tuy nhiên, những sinh viên có nguyện vọng và nhu cầu được cấp chứng chỉ chuẩn quốc tế IC3 do chính Certiport cấp, để khẳng định trình độ, kĩ năng và tăng cơ hội tìm kiếm việc làm, có thể đăng kí dự thi lấy chứng chỉ IC3 do IIG và ĐHTN phối hợp tổ chức tại Thái Nguyên và sẽ được hưởng mọi chế độ hỗ trợ và ưu đãi theo các thỏa thuận hợp tác đã kí giữa 2 tổ chức.

Các bài liên quan