ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày 26-02-2013

ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trung tâm CNTT liên tục mở các khóa đào tạo về: CCNA, MCSA, MCSE, Security+, ICS2013, CEH, IC3, Kế toán máy, Tin học văn phòng v.v.

 

I. Đào tạo CNTT

ITC liên tục tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao trình độ, năng lực CNTT của mọi đối tượng từ sinh viên, học sinh đến cán bộ, nhân viên nhà nước và doanh nghiệp:

-         Bồi dưỡng tin học cơ bản cho cán bộ khối nhà nước, doanh nghiệp

-         Quản trị máy tính truy nhập công cộng

-         Quản trị mạng CCNA

-         Quản trị hệ thống MCSA

-         An ninh mạng chuyên sâu ICS2013

-         Đào tạo lấy chứng chỉ IC3

-         Lập trình Web với ASP.NET

-         Lập trình Web với PHP và MySQL

-        ....

 

II. Đào tạo chuyển giao công nghệ     

 Đào tạo và chuyển giao công nghệ là những yếu tố trọng yếu cho việc thực hiện các giải pháp, và sau đó là cho các ý nghĩa đặc biệt của dự án đối với những khách hàng sử dụng chính, khách hàng sử dụng trực tiếp và chủ doanh nghiệp.

Dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ của Trung tâm ITC được xây dựng từ các thành phần sau:

-         Tài liệu

-         Đào tạo nhóm dự án

-         Đào tạo khách hàng sử dụng trực tiếp

-         Chuyển giao công nghệ.

Các bài liên quan