Giới thiệu về chuẩn công nghệ thông tin IC3

Giới thiệu về chuẩn công nghệ thông tin IC3 

Chuẩn tin học IC3 hiện nay đã được công nhận và sử dụng phổ biến trên toàn thế giới. Đây là chứng chỉ công nhận kỹ năng sử dụng, khai thác máy tính thành thạo của người học. Khẳng định hiểu biết của người học về phần cứng, phần mềm trên máy tính.

Mục tiêu:

Giúp cho người sử dụng công nghệ thông tin trong thời đại công nghệ số hiện nay sử dụng, khai thác được các công cụ số: Máy tính, Internet, E-mail, Smart phones/PDAs. Nắm rõ các vấn đề: Bảo mật dữ liệu. Các quy định pháp luật liên quan khi sử dụng phần mềm, Internet. Các phương pháp an toàn truy cập Internet.

Yêu cầu:

  • Máy tính căn bản:

-          Xác định dạng máy tính, quá trình cung cấp thông tin và hoạt động kết nối của các bộ phận máy tính.

-          Xác định chức năng của các thành phần trong máy tính phần

-          Xác định được yếu tố quyết định hành vi mua thiết bị máy tính của các cá nhân và tổ chức.

-          Xác định các bộ phận chính của máy tính và các giải pháp xử lý chung liên quan đến phần cứng máy tính.

  • Phần mềm máy tính:

-          Xác định được cách thức kết nối phần mềm và phần cứng máy tính.

-          Cách thức phát triển và nâng cấp của phần mềm.

-          Xác định được các dạng khác nhau của phần mềm, các khái niệm chung liên quan đến phần mềm, nhiệm vụ của từng phần.

-          Xác định được đâu là hệ điều hành và cách thức nó hoạt động giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ điều hành.

-          Kiểm soát windows, các file và đĩa.

-          Xác định cách thay đổi hệ thống cài đặt, sửa chữa, chuyển đổi phần mềm.

-           Xác định được đang làm việc với chương trình nào và giải quyết các vấn đề liên quan đến các chương trình

-          Thao tác và kiểm soát màn hình desktop, các file và các ổ đĩa

-          Xác định cách thay đổi hệ thống cài đặt, sửa chữa và di chuyển phần mềm

-          Chức năng sử dụng Microsoft Word: Có thể chỉnh sửa, định dạng văn bản bao gồm việc sử dụng được các công cụ định dạng tự động. Có thể chèn, sửa, định dạng bảng, vẽ các biểu đồ đơn giản. 

-          Sử dụng Microsoft Excel: Làm việc thành thạo với bảng tính dữ liệu, thay đổi, chỉnh sửa được cấu trúc, định dạng trong bảng tính, sử dụng các hàm cơ bản. Có thể sắp xếp dữ liệu, sử dụng được các chức năng và tạo được các biểu đồ trong worksheet. 

-          Sử dụng Microsoft Powerpoint: Có thể tạo và chỉnh sửa một bài diễn thuyết với những hiệu ứng cơ bản.

  • Kết nối trực tuyến:

-          Mạng và Internet: Xác định các mạng cơ bản, những lợi ích và rủi ro của mạng máy tính

-          Xác định được mối liên hệ giữa các máy tính trong mạng và việc kết nối với các mạng khác (giống như trong điện thoại) và internet

-          Thư điện tử: Xác định cách thức hoạt động của thư điện tử

-          Xác định cách thức sử dụng các ứng dụng của thư điện tử

-          Xác định được sự phù hợp khi sử dụng email và các nghi thức mạng liên quan đến email

-          Sử dụng internet: Xác định được sự khác nhau của các nguồn thông tin trên internet.

-          Có thể sử dụng các trình duyệt web. Có thể tìm kiếm thông tin trên internet.

-          Tác động của kết nối máy tính, internet với xã hội: Xác định được việc máy tính được sử dụng thế nào tại các lĩnh vực công việc khác nhau, trong trường học, gia đình.

-          Xác định những rủi ro của việc sử dụng phần mềm ứng dụng

-          Xác định được cách sử dụng internet an toàn, hiệu quả và đúng luật.

Cấp độ đánh giá thang điểm trong IC3

Phần thi

Điểm tối đa

Điểm đạt

Thang điểm

Xếp loại

Máy tính căn bản

1000

710

x < 610

A

610 ≤ x < 710

B

x ≥ 710

C

Phần mềm máy tính

 

1000

680

x < 580

A

580 ≤ x < 680

B

x ≥ 680

C

Kết nối trực tuyến

 

1000

660

x < 560

A

560 ≤ x < 660

B

x ≥ 660

C

Mẫu chứng chỉ tham khảo:

Các bài liên quan